Show simple item record

City HPV

dc.contributor.advisorKaplan, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSunek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:47Z
dc.date.available2019-06-14T10:59:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSUNEK, O. Návrh jízdního kola pro městský provoz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113180cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175358
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vozidly, která jsou poháněná lidskou silou, konkrétně návrhem rámu cyklistického kola určeného pro městský provoz. Součástí práce je část, která popisuje historický vývoj cyklistických kol, a dále přehled jednotlivých koncepcí kol se zaměřením na jejich výhody a nevýhody.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with vehicles that are driven by human power, namely the design of a bicycle frame intended for city traffic. Part of the work is a section that describes the historical development of cycling bikes, as well as an overview of individual bicycle conceptions, focusing on their advantages and disadvantagesen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHPVcs
dc.subjectvozidla poháněná lidskou siloucs
dc.subjectcyklistikacs
dc.subjectrámcs
dc.subjectměstské kolocs
dc.subjectHPVen
dc.subjecthuman powered vehiclesen
dc.subjectcyclingen
dc.subjectframeen
dc.subjectcity bikeen
dc.titleNávrh jízdního kola pro městský provozcs
dc.title.alternativeCity HPVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-12-15:35:12cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113180en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:41en
sync.item.modts2020.03.30 15:10:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNedoma, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s náplní a výsledky své diplomové práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. V další části student zodpověděl následující otázky členů zkušební komise. 1) Jaký se předpokládá potenciál pro rozšíření elektrokol? 2) V čem spočívá přínos navržené konstrukce ve srovnání s konkurenčními výrobky? 3) Jaké by byly další možnosti pro zvýšení tuhosti rámu? 4) Jaké jsou možnosti výroby presentovaného vozidla? 5) Jak bylo simulováno zatížení od brzdných účinků? 6) Na základě čeho bylo stanoveno zatížení od šlapání?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record