Show simple item record

Potential of waste heat recuperation in a polyfunctional building

dc.contributor.advisorHejčík, Jiřícs
dc.contributor.authorNagorskyi, Bogdancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:00:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:00:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNAGORSKYI, B. Potenciál zpětného využití odpadního tepla v polyfunkčním objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117209cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175484
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi zpětného získání tepla ve vzduchotechnice. Po důkladném rozboru problematiky jsou jednotlivé způsoby větrání se zpětným ziskem tepla porovnány i při současném provozu zdroje vytápění. Výzkum spočívá ve volbě vhodného větracího zařízení se zpětným ziskem tepla na základě pořizovacích a provozních nákladů. Následně je zvolené větrací zařízení využito pro projekt vzduchotechniky v bytové části polyfunkčního objektu. Projekt je vytvořen v software BIM Revit.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the possibilities of heat recovery in air ventilation systems. After a thorough analysis of the problems, the different ways of ventilation with the return of heat are compared even during simultaneous operation of the heating source. The research includes the selection of a suitable ventilation device with heat recovery based on a first investment and operating costs. Subsequently, the selected ventilation device is used for the HVAC project in the housing part of the multifunctional building. The project is created in BIM Revit software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVzduchotechnikacs
dc.subjectvýměníkcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectrekuperacecs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectVentilationen
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectheat recoveryen
dc.subjectheat lossen
dc.subjectoperating costsen
dc.titlePotenciál zpětného využití odpadního tepla v polyfunkčním objektucs
dc.title.alternativePotential of waste heat recuperation in a polyfunctional buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-12-12:40:42cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117209en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:26:37en
sync.item.modts2020.03.31 22:52:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCharvát, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta. Doc. Katolický se dotázal na výkon tepelného čerpadla při průměrných podmínkách v otopném období. Doktor Fišer se zeptal na hodnotu tepelných ztrát objektu. Prof. Kavička vznesl dotaz na rozdíl mezi reálným a ideálním Rankine-Clausiovým cyklem tak, jak je uvedeno na str. 22 práce. Doc. Jedelský se dotázal na způsob ohřevu teplé vody v daném objektu. Doktor Fišer se zeptal proč jednotka Atrea nevyžaduje protimrazovou ochranu. Student odpověděl na všechny dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record