Show simple item record

Influence of hardening model on the results of cros-roll straightening simulation

dc.contributor.advisorPetruška, Jindřichsk
dc.contributor.authorMeňhert, Samuelsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:00:44Z
dc.date.available2019-06-14T11:00:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMEŇHERT, S. Vliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117241cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175488
dc.description.abstractTáto diplomoví práca sa zaoberá simuláciou procesu kosouhlého rovnania pomocou výpočtového modelovania metódou konečných prvkov v programe ANSYS. Cieľom tejto práce je kvantifikovať vplyv nepresných znalostí mechanických vlastností rovnaného materiálu na výsledok procesu a správne nastavenie stroja. Práca sa zameriava na porovnanie možností jednotlivých modelov popisujúcich spevnenie materiálu a ich vplyv na výslednú krivosť tyče a zvyškové napätie v priečnom priereze.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with simulation of cross-roll straightening using computational modeling with finite element method in software ANSYS. The main goal of this thesis is to quantify the influence of inaccurate knowledge of mechanical properties on the straightening process and correct setting of machine. It also aims for comparison of hardening models and their influence on the final curvature and residual stresses in the cross section of the bar.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlasticitask
dc.subjectspevneniesk
dc.subjectkosouhlé rovnaniesk
dc.subjectmetóda konečných prvkovsk
dc.subjectkrivosťsk
dc.subjectzvyškové napätiesk
dc.subjectPlasticityen
dc.subjecthardeningen
dc.subjectcross-roll straighteningen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectcurvatureen
dc.subjectresidual stressesen
dc.titleVliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnánísk
dc.title.alternativeInfluence of hardening model on the results of cros-roll straightening simulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-17-07:02:01cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117241en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.28 04:55:24en
sync.item.modts2020.05.28 04:14:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubík, Petrsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Jsou uvedená zbytková napětí skutečně s přesností na dvě desetinná čísla? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako velmi dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record