Show simple item record

Study of intermetallic phases in cast duplex steel

dc.contributor.advisorPacal, Bohumilcs
dc.contributor.authorPonížil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:01:14Z
dc.date.available2019-06-14T11:01:14Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPONÍŽIL, O. Studium intermetalických fází v lité duplexní oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117631cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175540
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem precipitace intermetalických fází v lité duplexní oceli ASTM A890 Grade 4A s ohledem na degradaci mechanických vlastností v důsledku izotermického žíhání na teplotě 700 °C a 595 °C. Doba izotermického žíhání při teplotě 700 °C se pohybovala od 1 do 160 hodin a při teplotě 595 °C od 24 do 245 hodin. Studium mikrostruktury po žíhání na teplotě 700 °C prokázalo vyloučení -fáze, Lavesovy fáze, karbidů chromu a nitridů chromu. Sigma fáze byla poprvé zpozorovaná po 4 hodinách na rozhraní /. Vyloučení proběhlo eutektoidním mechanismem podle rovnice + 2. Lavesova fáze byla zpozorována po 10 hodinách na rozhraní / a později i uvnitř feritu. Karbidy a nitridy chromu vytvořily konturu podél rozhraní / a /2. Po žíhání na teplotě 595 °C bylo ve struktuře sledováno velké množství malých precipitátů. U vybraných vzorků byly precipitáty extrahovány na uhlíkovou repliku. Následná analýza prokázala přítomnost karbidů chromu, fáze a Lavesovy fáze. Znehodnocení mechanických vlastností vlivem vyloučení sekundárních fází bylo potvrzeno zkouškou tvrdosti dle Vickerse a zkouškou rázem v ohybu zahrnující fraktografickou analýzu lomové plochy. Tvrdost má vzrůstající tendenci, zatímco nárazová práce výrazně klesá.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of intermetallic phases in cast duplex stainless steel ASTM A890 Grade 4A considering degradation of mechanical properties in the result of isothermal aging in the temperature of 700 °C and 595 °C. The period of aging in the temperature of 700 °C was ranging from 1 to 160 hours and in the temperature of 595 °C it was ranging from 24 to 245 hours. The study of microstructure after aging in the temperature of 700 °C has proved that the -phases, Laves phases, chromium carbides and chromium nitrides were excluded. The phase was observed after four hours of aging in the temperature of 700 °C in / interface for the first time. The transformation was performed by eutectoid mechanism according to the equation + 2. The Laves phase has been observed after 10 hours of aging in / interphase and later in the ferrite grain as well. Chromium carbides and nitrides have created a continuous contour along to the / and /2 interface. After the temperature of 595°C there have been observed a large amount of small precipitates in the structure. The precipitates have been extracted from some selected samples to carbon replica. Following analysis has confirmed the presence of chromium carbides, -phases and Laves phases. The deterioration of mechanical properties, caused by the influence of secondary phase exclusion, has been confirmed by the Vickers hardness test and impact test including fractography analysis of the fracture surface. The hardness has an increasing tendency while the impact strength has been significantly reduced.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectausteniticko-feritická litá duplexní ocelcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectprecipitacecs
dc.subject-fázecs
dc.subjectaustenitic-ferritic cast duplex steelen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectprecipitationen
dc.subject-phaseen
dc.titleStudium intermetalických fází v lité duplexní ocelics
dc.title.alternativeStudy of intermetallic phases in cast duplex steelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-12-13:08:28cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117631en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:44:18en
sync.item.modts2019.06.12 16:32:50en
dc.contributor.refereeForet, Rudolfcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record