Show simple item record

Influence of plasma activation of ceramic particles on ceramic technology and properties

dc.contributor.advisorPouchlý, Václavcs
dc.contributor.authorKlevetová, Terezacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:01:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:01:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKLEVETOVÁ, T. Vliv plazmové aktivace keramických částic na technologii přípravy a vlastnosti pokročilých keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117713cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175553
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem plazmatické aktivace keramických částic na mikrostrukturu slinutých keramických těles. Pro plazmatickou aktivaci keramických částic bylo použito zařízení pro generaci difuzního koplanárního povrchového bariérového výboje (DCSBD). Pro experiment byly zvoleny dva materiály - Al2O3 (TAI) a ZrO2 dopovaný 3 mol% Y2O3 (TZ). Pro dispergaci prášků v suspenzích byly použity dvě metody – ultrazvuková dispergace a kulové mletí. Efekt působení DCSBD na korundové a zirkonové prášky byl studován pomocí rtuťové porozimetrie, dilatometrie a pomocí studia dosažené finální mikrostruktury. Obecně bylo zjištěno, že plazmatická aktivace povrchu keramických částic má měřitelný dopad na výslednou mikrostrukturu. Bylo zjištěno, že plazmaticky aktivované Al2O3 prášky dosahují při dispergaci pomocí ultrazvuku i kulového mletí nižších hodnot střední velikosti zrn při srovnatelné velikosti relativní hustoty ve srovnání s neaktivovanými prášky. U materiálu TZ bylo zjištěno, že plazmaticky aktivované prášky v případě použití ultrazvukové dispergace dosahují po slinutí vyšších relativních hustot než prášky neaktivované. Pokud byl pro dispergaci použit kulový mlýn, dosahovaly aktivované prášky nižších relativních hustot ve srovnání s neaktivovanými prášky. Výsledná slinovací trajektorie oplazmovaného TZ dispergovaného pomocí ultrazvuku se překrývá se slinovací trajektorií neaktivovaného prášku dispergovaného pomocí kulového mletí a obráceně. Ve srovnání s ostatními autory bylo v případě aktivovaného prášku TAI dispergovaného kulovým mletím dosaženo porovnatelných výsledků z hlediska slinovací trajektorie. V případě materiálu TZ bylo při porovnání výsledků s ostatními autory dosaženo obdobných výsledků, pokud byl použit aktivovaný prášek a dispergace ultrazvukem. Plazmatická aktivace povrchu tedy umožňuje ekologičtější variantu stabilizace suspenze vzhledem ke konvenčním metodám stabilizace založených na chemických aditivech.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the study of the influence of plasma activation of powder ceramic materials on sintered microstructure. In this experiment Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge (DSCBD) device was used for plasma treatment and two materials were chosen to be investigated – Al2O3 (TAI) and ZrO2 doped with 3 mol % Y2O3 (TZ). Two methods of powders dispergation in suspension were used – ultrasound and ball milling. The effect of using of DCSBD on alumina and zirconia powders was investigated by mercury intrusion porosimetry, dilatometry and by evaluation of final relative densities and grain sizes. Generally, was investigated that plasma surface activation of ceramic particles has measurable influence on the final microstructure. In comparison with the non-plasma treated alumina powders, plasma activated powders disperged with ultrasound and ball milling achieved lower values of grain size at comparable relative densities. In case of zirconia powders was observed that plasma treated powders achieve higher relative densities, if ultrasound was used. On the other hand, plasma treated zirconia powders disperged with ball milling achieve lower relative densities compared with non-plasma treated zirconia powders. Final sintering trajectory of plasma treated TZ powders disperged with ultrasound is comparable to the sintering trajectory of non-plasma treated zirconia powders disperged with ball milling and vice versa. Plasma surface treatment is the way of more ecological friendly preparation of suspension and its stabilization than the conventional stabilization methods using chemical additives.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDCSBDcs
dc.subjectplazmacs
dc.subjectZrO2cs
dc.subjectAl2O3cs
dc.subjectslinovánícs
dc.subjectDCSBDen
dc.subjectplasmaen
dc.subjectZrO2en
dc.subjectAl2O3en
dc.subjectsinteringen
dc.titleVliv plazmové aktivace keramických částic na technologii přípravy a vlastnosti pokročilých keramických materiálůcs
dc.title.alternativeInfluence of plasma activation of ceramic particles on ceramic technology and propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-11-13:36:38cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117713en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:23:56en
sync.item.modts2021.11.12 16:49:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRáheľ,, Jozefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (předseda) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defence* vlastní obhajoba diplomové práce * posudek vedoucího práce * posudek oponenta * odpovědi na dotazy oponenta * které chemikálie mohou být plasmou nahrazeny * jakou stabilitu má aktivace plasmou * proč byly použity vlhké metody tvarování pro aktivní prášek * jak byly určeny rozptyly měřených hodnot v grafech * jaký je mechanismus aktivace povrchu prášků * jak probíhala příprava vzorků pro studium mikrostruktury * *cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record