Recent Submissions

 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Vnímání řidiče v různých podmínkách 

  Seriš, Jozef
  Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vnímania dopravných značiek a reklamných plôch v dvoch rôznych podmienkach deň a noc so zameraním na vizuálne rozptýlenie vodiča. Úvodná časť sa zaoberá analýzou súčasného ...
 • Automated Valuation Models (AVMs) a jejich využití 

  Šmardová, Eva
  Předpovědi tržních hodnot nemovitostí jsou důležité nejen pro investiční rozhodnutí a řízení rizik bankovních institucí, developerských společností a v neposlední řadě také domácností. Zvýšený přístup k údajům na trhu s ...
 • Vnímání rychlosti vozidla 

  Kamasová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních zkoušek. Pocitová rychlost vozidla ...
 • Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno-venkov 

  Kopr, Radim
  V diplomové práci „Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno–venkov” bude deset totožných rodinných domů oceněno nejprve na základě nabídkových, bez přihlédnutí k cenám realizovaným, ...
 • Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku 

  Kučera, Vlastimil
  Diplomová práce slouží k porovnání oceňovacích procesů, které se používají v ČR a USA. Přináší informace o znalecké činnosti v ČR a USA a současných předpisech. Popisuje jednotlivé oceňovací procesy a také definice důležitých ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi 

  Nešpor, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí. Úvodní část je věnována přiblížení pojmů souvisejících s oceňováním a pojišťovnictvím. Další část je věnována ...
 • Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě 

  Koudelková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá hodnotou nemovité kulturní památky při rozdílných účelech užití. Za pomoci analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti (HABU) jsou zkoumány jednotlivé návrhy využití objektu. Teoretická ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Jánošík, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem v denní době. V První části práce jsou shrnuty poznatky o řidičích, jejich reakční době a odezvě vozidla, konstrukčních prvků vozidel určených pro kontrolu ...
 • Vývoj metod oceňování lesa v podmínkách ČR 

  Absolonová, Jana
  Cílem této práce bylo definovat problematiku určování zjištěné a obvyklé ceny lesa v podmínkách České republiky. V práci je popsán vývoj metod určování ceny lesa v historii od roku 1897. Dále se práce zabývá současným ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Ryšavá, Kristína
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontroly situácie za vozidlom, v teoretickej časti rozoberá nepriamy výhľad z vozidla, reakčnú dobu a možnosti jej merania, a možnosti merania pohybov očí pomocou eyetrackerov. Druhá ...
 • Analýza vlivu zateplení na obvyklou cenu rodinného domu ve vybrané lokalitě 

  Bulíček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení rodinného domu na náklady spojené s vytápěním a vlivem na cenu obvyklou rodinného domu. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní pojmy o teple, tématika energetické ...
 • Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru 

  Ščuglík, Petr
  Diplomová práce, nesoucí název „Vnitřní rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru“, se zabývá analýzou a hodnocením vnitřních rizik subjektu kritické infrastruktury, konkrétně velkým obchodním centrem na ...
 • Vybraná rizika měkkých cílů 

  Handl, Petr
  Diplomová práce se zabývá vybranými riziky měkkých cílů, které mohou působit negativně na bezpečnost a ochranu těchto objektů. V současném stavu nalezneme vysvětlení pojmu měkké cíle, terorismu, který na ně působí a také ...
 • Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku 

  Sedláček, Milan
  Diplomová práca pojednáva o vychodiskovych právnych predpokladoch pre stanovenie vyšky škody na nehnuteľnosti (stavbe) v právnom rámci Slovenskej republiky. Jej cieľom je zistenie a vyčíslenie škody spôsobenej extrémnym ...
 • Rizika online marketingových komunikací ve vybrané společnosti 

  Uherková, Veronika
  Cílem diplomové práce je zjistit, zanalyzovat a poté vyhodnotit všechna možná rizika týkající se online marketingové komunikace společnosti Forky’s. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy marketingu, vysvětlením ...
 • Posouzení informačního systému obchodní společnosti a návrh změn 

  Marinč, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu a efektivnosti informačního systému vybrané obchodní společnosti, zabývající se distribucí řemeslného piva na území České a Slovenské republiky. Na základě ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Šmerdová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik zakázky podnikem iMi partner a.s., která se zabývá výrobou a potiskem reklamních předmětů. Diplomová práce je rozdělená na tři části. První část se věnuje teoretické části, kde ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve společnosti 

  Skrovná, Nicole
  Diplomová práce s názvem Řízení rizik průběhu zakázky ve společnosti se zabývá analýzou rizik outsourcingové účetní a daňové společnosti Accace Outsourcing s.r.o.. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická popisuje ...
 • Řizení rizik ve vybraném podniku 

  Weberová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá vytvořením systému řízení rizik na základě kritické analýzy pro vybraný podnik. Popisovaným podnikem je živnostenský podnik pana Miroslava Kováře Vinařství Kovář, který se zabývá výrobou vín. První ...

View more