Collections in this community

Recent Submissions

 • Literatúra v pohyblivom obraze. Prípadová štúdia vybraných filmov Martina Ježka 

  Hrončeková, Ivana
  Dizertačná práca pojednáva o vybraných dielach experimentálneho filmára Martina Ježka, ktoré konceptuálnym spôsobom interpretujú literárne diela z oblasti experimentálnej literatúry 60. rokov, prípadne literárne texty, ...
 • Umění a mateřství 

  Olivová, Kateřina
  Dizertační práce Umění a mateřství se zabývá vlivem mateřství na žitou realitu žen aktivně působících v uměleckém provozu – umělkyň, teoretiček a kurátorek, aktivistek. Za využití metod feministického a uměleckého výzkumu ...
 • Alternativní ontologie: topologická imaginace a topologický materialismus 

  Mrva, Jozef
  Disertační práce Alternativní ontologie s podtitulem Topologická imaginace a topologický materialismus se zaměřuje na analýzu prostorových fenoménů a prostoru v intencích matematické disciplíny topologie, která se zajímá ...
 • Autonomie umění mimo instituce umění 

  Hauser, Filip
  Disertační práce reaguje na aktuálně probíhající proměny veřejného prostoru a na stále častější laické i odborné diskuse o jeho kvalitách a významech pro současnou demokratickou společnost. Téma disertační práce „Autonomie ...
 • Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi 

  Bačíková, Alžběta
  Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Všímá ...
 • Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu 

  Vatulíková, Andrea
  S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice ...
 • Zahvízdej čtverec ! 

  Zogatová, Lenka
 • Model 

  Hládeková, Katarína
  Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením kontextualizácie termínu model ako interpretačného nástroja pre niektoré diela českého a slovenského postkonceptuálneho umenia. Na základe vysledkov historického exkurzu do dejín ...
 • Performativní zprostředkování a interpretace / Mezi návodem a dokumentací, mezi scénářem a záznamem 

  Helia De Felice, Jennifer
  Tato práce se zabývá zasazováním zkušenosti do rámce, aktem zrození, opakování a škálou notací, a nakonec pojmem otevřená partitura (open score). Je zde sledováno několik cest, ve kterých se prezentované přístupy a záměry ...
 • VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

  Šebánek, Jan
  Cílem této disertační práce je definovat dopad technologie Rapid Prototyping z hlediska tvůrčího potenciálu, které používání této technologie představuje zejména pro sochařství a architekturu. Rapid Prototyping je nadřazeným ...
 • Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru 

  Kačírková, Pavla
  Disertační práce si klade za cíl porozumět rurálnímu prostředí, na konkrétním případu vesnice Šarovy, v celé jeho jedinečnosti a celistvosti intravilánu i extravilánu. Poukazuje na palčivé problémy současné krajiny jako ...
 • Modlitba za něco co odchází 

  Belzová, Denisa
 • Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 

  Dub, Petr
  Disertační práce Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě reflektuje autorské projevy generace nejmladších umělců pracujících s konceptuálními formami v médiu malby po roce 1996. Cílem práce je přiblížení ...
 • ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita) 

  Janečková, Zuzana
  Dizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania ...
 • Zahvízdej čtverec! 

  Zogatová, Lenka
 • Identita a informace 

  Peroutka, Alexander
 • EKO - ART 

  Morávková, Zdeňka
 • Modlitba za něco co odchází 

  Belzová, Denisa
  Cílem disertace je interpretovat genius loci periferní a industriální krajiny v malbě a fotografii. Na základě konkrétních tvůrců, děl a odkazů analyzuji symbolické aspekty pramenící z atmosféry místa. Dalším cílem disertační ...
 • Funkcionalistické náhrobky v Brně 

  Písaříková, Karin
  .
 • Ambivalence identity: kulturní tradice jako téma v současném českém a slovenském umění 

  Maixner, Miroslav
  Disertační práce se zaměřuje na fenomén nové přítomnosti odkazů k tradiční lidové kultuře v současném českém a slovenském umění. Důraz je přitom kladen na období od roku 2000 po současnost. Jádro práce tvoří kapitoly ...

View more