Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorBureš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:42:23Z
dc.date.available2019-04-03T21:42:23Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBUREŠ, O. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36536cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17557
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice získávání elektrické energie z obnovitelného zdroje energie - přírodních surovin, konkrétně biomasy, a to prostřednictvím zařízení vyrábějící energii - bioplynové stanice. Teoretická část je zaměřena na možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů, rozbor legislativních opatření souvisejících jak s problematikou energetiky, tak i se založením společnosti s ručením omezeným, dále na postupy pro realizaci záměru a možnosti financování – dotace a dlouhodobé bankovní úvěry. Navazující analytická část se zaměřuje na konkrétní identifikaci okolí, příležitostí a rizik spojených s navrhovaným záměrem. V návrhu je podrobně zpracován podnikatelský záměr s cílem založení společnosti BS Cerekvice nad Loučnou s.r.o., jejíž činnost bude zaměřena na výstavbu a provoz bioplynové stanice, produkující elektrickou energii a teplo.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with harvesting electrical power from renewable resources - natural raw materials, specifically from biomass, by means of energy producing equipment - biogas station. Theoretical part is focused on possibilities of energy production from renewable resources, analysis of administrative measures connected both with power engineering legislature and limited company establishing. It deals with procedures necessary for implementation of the plan and funding possibilities - grants and long term bank loans. Following analytical part is aimed to particular identification of surroundings, chances and risks connected with proposed design. Prospectus with the objective of establishing limited company BS Cerekvice nad Loučnou, s.r.o. is described in the project; this company will be focused on construction and operation of biogas station, producing electric power and heat.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectbioplynová stanicecs
dc.subjectzdroje energiecs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectlegislativní opatřenícs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectOperační program Podnikání a inovacecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectanalýza obecného okolícs
dc.subjectPorterův model konkurenčního prostředícs
dc.subjectAnalýza vnitřního prostředícs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectteplo.cs
dc.subjectProspectusen
dc.subjectbiogas stationen
dc.subjectrenewable resources of energyen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectadministrative measuresen
dc.subjectgrantsen
dc.subjectOperational programme Business and innovationen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectanalysis of general surroundingsen
dc.subjectPorter's model of competitive forcesen
dc.subjectInternal environment analysisen
dc.subjectprojecten
dc.subjectelectrical poweren
dc.subjectheat.en
dc.titlePodnikatelský záměrcs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:19cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36536en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:00:38en
sync.item.modts2019.05.18 13:46:02en
dc.contributor.refereePolák, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record