Recent Submissions

 • Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny 

  Štěpánek, Martin
  Specializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a ...
 • Rodinný dům v Československu po roce 1945 

  Dočekalová Klimešová, Lenka
  Hlavní část dizertační práce analyzuje formu řadové zástavby v Československu v rozsahu let 1945-1990. Hledá její původní kořeny, nové principy jejího utváření a charakteristické typy. Záměrem bylo najít odpověď na otázku, ...
 • Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu 

  Holopírková, Lucie
  Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách doma i v pracovním ...
 • Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města 

  Adamková, Jana
  Obraz postindustriálneho mesta tvorí základná osnova verejných priestranstiev (ulice, námestia, parky, nábrežia) spoločne so širokým spektrom ďalších, často nedostatočne využitých verejných a poloverejných priestorov, ako ...