Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika hodnocení a odměňování vrcholových manažerů 

    Procházková, Kateřina
    Disertační práce se zaměřuje na vytvoření nové metodiky hodnocení a odměňování pro vrcholové manažery v prostředí českého zpracovatelského průmyslu. Na základě literární rešerše byly vymezeny jednotlivé způsoby hodnocení ...