Show simple item record

Analysis of Strengthening Reinforced Concrete Slabs Against Punching Shear

dc.contributor.advisorZich, Milošcs
dc.contributor.authorNováček, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:34Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:34Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁČEK, J. Analýza zesilování železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120642cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175971
dc.description.abstractPráce se zabývá protlačením železobetonových konstrukcí se zaměřením na jejich dodatečné zesilování. V úvodní části je provedena komplexní rešerše možných způsobů zesílení a jejich efektivity na navýšení absolutní únosnosti. Dále jsou sestaveny materiálově nelineární modely pro robustní způsoby zesílení pomocí dodatečné betonové hlavice, nadbetonování desky a obetonování sloupu. Výsledky z analýzy modelů jsou porovnány z pohledu různých normových přístupů včetně návrhu nové generace Eurokódů, které se v současné době připravují. Detailněji je analyzována dodatečná betonová hlavice s ohledem na různé faktory ovlivňující výslednou únosnost. Nabyté poznatky jsou aplikovány na návrhu sanace reálné konstrukce, na které je prováděno dlouhodobé měření pro verifikaci předpokladů se skutečným chováním hlavice. V druhé části práce je pozornost soustředěna na zesilování základových konstrukcí přístupných pouze z jednoho povrchu. Je zde prezentována nově vyvinutá technologie zvýšení únosnosti pomocí dodatečné smykové výztuže kotvené kombinací chemické a mechanické kotvy. Na základě provedených zkoušek je sestaven výpočetní postup pro stanovení únosnosti zesílení a také je podrobně popsán technologický postup včetně aplikace na konstrukci pod hladinou podzemní vody. Nová technologie byla aplikována na zesílení základové desky, kde probíhalo dlouhodobé měření aktivované smykové výztuže.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the topic of the punching shear of the reinforced concrete structures with a focus on an additional strengthening. The introduction of the thesis is devoted to the research of various types of strengthening against the punching and their efficiency on an increase of load-bearing capacity. Material nonlinear models are formed for strengthening by an additional concrete head, a slab concrete overlay and a column concrete jacketing. The results from the nonlinear analysis are compared with various standards, including the new generation of Eurocodes. Detailed analysis of an additional concrete head is performed regarding governing inputs, which influence load-bearing capacity. Theoretical assumptions were applied to the design of the additional concrete head, where long-term measurement has been performed for the comparison with the analytical assumptions and the material nonlinear model. The second part of the thesis deals with the strengthening of foundation structures, which are accessible only from one surface. There is presented newly developed technology for strengthening by the additional shear reinforcement with the combination of bonding and mechanical anchorage. The assessment of proposed technology is defined for the strengthening against punching shear based on tested samples. The detailed technological procedure is described, including the procedure for the application on the structures below ground water level. Long-term measurement of the shear reinforcement was carried out for the strengthened foundation slab.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectprotlačenícs
dc.subjectzesilovánícs
dc.subjectnelineární analýzacs
dc.subjectdodatečná hlavicecs
dc.subjectdodatečná smyková výztuž.cs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectPunching Shearen
dc.subjectNonlinear Analysisen
dc.subjectAdditional Column Headen
dc.subjectPost-Installed Shear Reinforcement.en
dc.titleAnalýza zesilování železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačenícs
dc.title.alternativeAnalysis of Strengthening Reinforced Concrete Slabs Against Punching Shearen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-04-29cs
dcterms.modified2019-05-17-13:26:52cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid120642en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:04:04en
sync.item.modts2019.05.18 08:19:27en
dc.contributor.refereeHalvoník,, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeVítek,, Jancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record