Show simple item record

Numerical Simulations of Dynamic Loads in Wheel-Rail Contact with Shape Irregularities

dc.contributor.advisorJaníček, Přemyslcs
dc.contributor.authorJandora, Radekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJANDORA, R. Výpočtové modelování dynamických projevů v kontaktu kola a kolejnice s obecnou geometrií kontaktních povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other58434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17619
dc.description.abstractPři provozu kolejových vozidel vznikají na kolech a kolejnicích v důsledku opotřebení nerovnosti. Tyto nerovnosti pak ovlivňují silové působení v kontaktu kola a kolejnice a způsobují jejich další poškozování, způsobují hluk a vibrace a zvyšují riziko vykolejení. Pro studium chování v kontaktu kol a kolejnic byl vytvořen model, který simuluje pohyb zjednodušeného kolejového vozidla po trati a detailně studuje projevy na kontaktních plochách, přičemž uvažuje obecný tvar povrchů v kontaktu. K vyhodnocení kontaktních sil a dalších projevů je v modelu možné použít několika algoritmů, pro provedené studie byl použit algoritmus CONTACT založený na metodě hraničních prvků. Studie provedené v této práci byly čtyři: jízda vozidla s ploškou na kole nebo se zvlněním po obvodu kola, jízda vozidla po zvlněné kolejnici a průjezd obloukem. První tři zkoumaly chování při existujících nerovnostech, čtvrtá hledala příčinu nerovností, které vznikají v provozu. Výsledky studií s poškozenými povrchy v kontaktu ukázaly, že nejhorším typem nerovností je jakékoli zploštění, protože přináší ztráty kontaktu a následné rázové zatížení. Studie průjezdu obloukem naznačila, že příčinou opotřebení v oblouku, a to zejména oblouku s malým poloměrem, je kmitání vybuzené kvůli nerovnoměrné délce trajektorie vnitřní a vnější kolejnice.cs
dc.description.abstractDuring life of railway vehicles, shape irregularities develop on wheels and rails because of wear. The shape irregularities then affect forces in wheel-rail contact and cause further damage of contact surfaces, vibrations and noise and increase risk of derailment. A numerical simulation of railway vehicle motion with more details on contact surfaces geometry was created to investigate dynamic contact loads in wheel-rail contact. A variety of methods can be used to evaluate forces in rolling contact, the method chosen for this study was algorithm CONTACT based on boundary element method. Four studies are presented in this papers: contact loads from a wheel with a flat and with a wavy tread pattern, loads on wavy rail and load in a curve. The first three studies investigated effects of existing wear patterns, the last one looked for cause of common wear pattern developing on rails. Results of the studies with worn components used showed that the worst kind of shape irregularities is a flat present on wheel. This type of shape cause loss of contact and following impacts. The study of ride in curve showed that cause of high wear in curves, especially those with small radii, is caused by vibration of wheelset. This vibration is then caused by different length of inner and outer rail and wheels travelling along a different path.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanika kontaktucs
dc.subjectKontakt kolo-kolejnicecs
dc.subjectValivý kontaktcs
dc.subjectKinematikacs
dc.subjectDynamikacs
dc.subjectTřenícs
dc.subjectContact mechanicsen
dc.subjectWheel-rail contacten
dc.subjectRolling contacten
dc.subjectKinematicsen
dc.subjectDynamicsen
dc.subjectFrictionen
dc.titleVýpočtové modelování dynamických projevů v kontaktu kola a kolejnice s obecnou geometrií kontaktních povrchůcs
dc.title.alternativeNumerical Simulations of Dynamic Loads in Wheel-Rail Contact with Shape Irregularitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-09-25cs
dcterms.modified2012-10-30-09:51:15cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid58434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:25:01en
sync.item.modts2020.03.31 04:27:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMalenovský, Eduardcs
dc.contributor.refereeSchmidová, Evacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (člen) prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKomise konstatuje, že předložená práce představuje významný příspěvek k problematice analýzy kontaktních poměrů ve styku železničních kol s kolejnicí. Uchazeč v rozpravě zodpověděl všechny dotazy oponentů a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record