Show simple item record

Study of Polycaprolactone Biodegradability

dc.contributor.advisorVoběrková, Stanislavacs
dc.contributor.authorChamradová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:02Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationCHAMRADOVÁ, I. Studium biodegradability polykaprolaktonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23797cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1763
dc.description.abstractAlifatické polyestery představují skupinu degradovatelných polymerních materiálů. Tyto materiály našly své využití především v biomedicínských aplikacích a jako obalové materiály. V teoretické části práce je shrnuta literární rešerše zabývající se výzkumem enzymatické a mikrobiální degradace poly(?-kaprolaktonu) (PCL). V experimentální části byla vypracována metodika biodegradačních testů PCL a provedena série experimentů se Bacillus Subtilis a Aspergilus-lipázou. Polymerní vzorky o molekulové hmotnosti Mn = 19 300 byly připraveny ve formě fólie o tloušťce 100 µm a průměru 1 cm pro enzymatickou degradaci nebo 3 cm pro mikrobiální degradaci metodou "solution casting". Proces biodegradace byl vyhodnocen na základě změn molekulové hmotnosti, polydisperzity, teploty tání, krystalinity a povrchových změn polymerního materiálu.cs
dc.description.abstractAliphatic polyesters represent a group of degradable polymeric materials. These materials found their utilization almost in biomedical applications and as packing materials. In the theoretical part, the literature review on enzymatic and microbial degradation research of poly(?-caprolactone)(PCL) is summarized . In the experimental part, the methodology of biodegradation testing of PCL was formed and a series of experiments with a Bacillus Subtilis and Aspergilus-Lipase was carried out. Polymeric samples of Mn = 19 300 the film form with 100 µm thickness and 1 cm diameter were subjected to enzymatic degradation. Samples with 3 cm diameter were exposed to microbial degradation by the "solution casting" method. Biodegradable process was interpreted on the basis of changes of the molecular weight, melting point, crystallinity and changes on the surface of polymeric materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpoly(?-kaprolakton)cs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectlipasa z Aspergillus sp.cs
dc.subjectBacillus subtiliscs
dc.subjectpoly(?-caprolaktone)en
dc.subjectdegradationen
dc.subjectAspergillus lipaseen
dc.subjectBacillus subtilisen
dc.titleStudium biodegradability polykaprolaktonucs
dc.title.alternativeStudy of Polycaprolactone Biodegradabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2011-04-19-22:01:02cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23797en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:58:18en
sync.item.modts2021.11.12 10:30:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOmelková, Jiřinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defencePrezentovaná bakalářská práce byla zpracována velmi pečlivě a i prezentace samotná byla jasná, přesná a formálně i obsahově vynikající. Otázku oponentky zodpověděla studentka správně a v diskuzi se členy komise prokázala hluboké znalosti oblasti biodegradace polymerů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record