Show simple item record

Analysis of material handling and storage at engineering company MINEWORKS s.r.o

dc.contributor.advisorStrejček, Jancs
dc.contributor.authorHoláňová, Evacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:08Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:08Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHOLÁŇOVÁ, E. Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176623
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zanalyzování současného stavu skladování a manipulace s materiálem ve firmě MINEWORKS s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis dané problematiky. V praktické části je analyzován současný stav ve firmě a návrhy možných vylepšení.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to analyze the current state of storage and material handling in MINEWORKS s.r.o. The theoretical part contains a brief description of the given issue. The practical part analyses the contemporary state in a company and the proposals of possible improvements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskladovánícs
dc.subjectskladcs
dc.subjectmanipulace s materiálemcs
dc.subjectMINEWORKS s.r.o.cs
dc.subjectstorageen
dc.subjectwarehouseen
dc.subjectmaterial handlingen
dc.subjectMINEWORKS s.r.o.en
dc.titleAnalýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o.cs
dc.title.alternativeAnalysis of material handling and storage at engineering company MINEWORKS s.r.oen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:08cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:22:34en
sync.item.modts2020.03.30 20:25:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtroner, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak chápete pojem optimalizace? 2. Budou se návrhy realizovat ve firmě? 3. Jak je možné vyjádřit ekonomickou návratnost navržených změn? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record