Show simple item record

Technological project of component manufacturing

dc.contributor.advisorKalivoda, Milansk
dc.contributor.authorBeháň, Jakubsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBEHÁŇ, J. Technologický projekt výroby součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116162cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176672
dc.description.abstractHlavným cieľom bakalárskej práce je nahradiť štandardný spôsob výroby pre univerzálne stroje vyššou verziou podľa technických možností, ktorými súčasná doba disponuje, tj. CNC strojmi. Úvodná časť bakalárskej práce sa zaoberá charakteristikou zvoleného dielu. Nasledujúca časť popisuje návrh výroby pre univerzálne stroje. Návrh spočíva vo vyhotovení technologického postupu a popisu použitých univerzálnych strojov, nástrojov. Ďalšia časť posúva aktuálny technologický postup na vyššiu úroveň, a to použitím CNC technológií. Po zhotovení technologického postupu nasleduje výroba vzorku a to ako predposledná kapitola. Posledná kapitola spočíva vo vyhodnotení technicko-ekonomického zhodnotenia vrátane ekológie. V záverečnej časti je bakalárska práca rozšírená o kapitolu diskusia, ktorej úlohou je uviesť alternatívu výroby za použitia technológie sústruženia.sk
dc.description.abstractThe primary objective of this bachelor thesis is to replace the standard method of manufacturing for universal machines with a higher version according to the technical opportunities that are possible nowadays, ie. CNC machines. The introductory part of the thesis describes the characteristics of the selected part. The following section describes the proposal for universal machines. The proposal consists of the elaboration of the technological procedure and description of used universal machines and tools. The next part moves the current technological process to a higher level, using CNC technology. After the technological process is made, the production of sample is described in the penultimate chapter. The last chapter is based on evaluation of technical-economic aspects including ecology. In the final part, the bachelor thesis is extended with a chapter of discussion, whose task is to introduce an alternative production using turn technology.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologický postupsk
dc.subjectCNCsk
dc.subjectšnekový hriadeľsk
dc.subjectšnekové ozubeniesk
dc.subjectsimulácia obrábaniask
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectCNCen
dc.subjectworm shaften
dc.subjectworm gearen
dc.subjectsimulation of machiningen
dc.titleTechnologický projekt výroby součástisk
dc.title.alternativeTechnological project of component manufacturingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:02cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116162en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:07:27en
sync.item.modts2021.11.12 11:27:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChladil, Josefsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jakým metrologickým způsobem byste kontroloval vyrobený profil? 2. Předpokládal jste TZ pro danou součást? 3. Byla vyrobená součást něčím specifická? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record