Show simple item record

Heat treatment of aluminum alloy AlSi7Mg0,6 fabricated by metal 3D printing

dc.contributor.advisorKoutný, Danielcs
dc.contributor.authorZabloudil, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:18Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationZABLOUDIL, J. Tepelné zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 vyrobené 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176678
dc.description.abstractAutor se pokouší získat nové informace o vlivu různých tepelných zpracování na SLM zpracovaný materiál AlSi7Mg0,6, jeho mechanické vlastnosti a zbytkovou napjatost. K tomuto účelu byly zvoleny parametry tepelného zpracování založené na předchozím zkoumání jiných autorů. Za pomoci normalizovaných těles pro tahové zkoušky a speciálních těles pro analýzu deformace od zbytkové napjatosti pak byly vlivy zkoumány. Autor ověřil vliv žíhání ke snížení vnitřního pnutí, parametrů precipitačního vytvrzování a umělého stárnutí na mechanické vlastnosti a zbytkovou napjatost materiálu. Výsledky mohou pomoci při zpracování zkoumaného materiálu v praxi pro dosažení požadovaných vlastností a eliminaci deformace od zbytkového pnutí.cs
dc.description.abstractAuthor tries to obtain new information about the influence of different heat treatments on SLM fabricated AlSi7Mg0,6 alloy, its mechanical properties and residual stress. For this purpose were chosen parameters of heat treatment based on previous research of other authors. With the use of normalised tensile strength test specimens and special specimens for analysis of deformation caused by the residual stress were the influences studied. Author checked the influence of stress relieving annealing, parameters of precipitation hardening and artificial ageing on mechanical properties and residual stress in the material. Results can help fabrication of studied material to receive required properties and eliminate the deformation caused by the residual stress.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLMcs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectAlSi7Mg0cs
dc.subject6cs
dc.subjectSLMen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectAlSi7Mg0en
dc.subject6en
dc.titleTepelné zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 vyrobené 3D tiskemcs
dc.title.alternativeHeat treatment of aluminum alloy AlSi7Mg0,6 fabricated by metal 3D printingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:25cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:06:30en
sync.item.modts2020.04.01 03:27:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMalý, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval bakalářskou práci. Vedoucí přečetl posudek. Oponent přečetl posudek. Otázka oponenta 1: Jaké procesní parametry byly použity pro stavbu vzorků? - Odpovězeno Otázka oponenta 2: Máte jiné vysvětlení, proč by mohlo docházet k rozdílné deformaci vzorků pro měření zbytkových napětí v X a Y směru? - Částečně odpovězeno Otázka oponenta 3: Byl u tahových vzorků brán v potaz reálný rozměr vyrobených dílů? - Odpovězeno Svoboda: Jedním ze závěrů je, že nejlepší mechanické vlastnosti byly dosaženy při stárnutí materiálu. Jak to lze vysvětlit? - Odpovězeno Omasta: Má tepelné zpracování vliv na rozměr vzorku? - Odpovězeno Jakou mají vzorky porozitu? - Odpovězeno Roupec: Mohl by nějaký jiný druh tepelného zpracování navýšit pevnost a tažnost? - Odpovězeno Je reálná možnost docílit rozměrové přesnosti? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record