Show simple item record

Characterization of suspension plasma sprayed coatings deposited using different organic carriers

dc.contributor.advisorČížek, Janen
dc.contributor.authorDukovský, Danielen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:26Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:26Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDUKOVSKÝ, D. Charakterizace nástřiků deponovaných suspenzním plazmovým nanášením s použitím různých organických nosičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176723
dc.description.abstractCí­lem této bakalářské práce bylo charakterizovat a porovnat povlaky nanesené plazmovým žárovým nanášení­m ze suspenze s použití­m různých organických nosičů. Teoretická část obsahuje stručný popis běžně použí­vaných metod žárového nanášení­ a blí­že se věnuje technologii hybridní­ho vodou stabilizovaného plazmatu (hořák s touto technologií­ byl využit pro nanesení­ povlaků v tomto výzkumu). Druhá polovina teoretické části se zabývá věcným popisem povlaků a metodami nanášení­ prášku o velikosti částic v řádu nanometrů, kde hraje důležitou roli právě použití­ suspenze. Experimentální­ část je zaměřena na vliv použitého solventu v suspenzi na charakteristiky výsledného povlaku. V závěrečné části jsou prezentována a diskutována naměřená data a vyhodnoceny výsledky.en
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to characterize suspension plasma sprayed coatings deposited using different organic carriers. The theoretical part contains a brief description of common thermal spray methods and closely describes hybrid water stabilised plasma technology used for the deposition of coatings in this research. Further, it deals with the factual description of coatings and methods of application of powder with nano-sized particles using the deposition from suspension. The experimental part is focused on the influence of a selected solvent in suspension on the resulting coating. Measured data and evaluated results are presented and discussed in the final part.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽárové nanášeníen
dc.subjectsuspenzeen
dc.subjectpovlaken
dc.subjectThermal spraycs
dc.subjectsuspensioncs
dc.subjectcoatingcs
dc.titleCharakterizace nástřiků deponovaných suspenzním plazmovým nanášením s použitím různých organických nosičůen
dc.title.alternativeCharacterization of suspension plasma sprayed coatings deposited using different organic carrierscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:05cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:07:38en
sync.item.modts2021.11.12 09:45:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeToma, Filofteia-Lauraen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)cs
but.defenceByl aktivován povrch substrátu? Proč se materiál před nanášením tryská? Jaká zbytková napětí vznikají v povrchové vrstvě po tryskání? Vysvětlete pojem "vzniká entalpie"? Co je příčinou vzniku porozity? Jakého tvaru jsou póry?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record