Show simple item record

Ecology in Manufacturing, Operation and Maintenance of Automobiles

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorPelíšek, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:34Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:34Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPELÍŠEK, V. Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116857cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176765
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, které v současnosti nejsou středem pozornosti zájmu. V této práci je tedy představen ucelený pohled na tuto problematiku a jsou nastíně-na některá možná řešení, která by v budoucnu mohla najít uplatnění.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with cars and their impact on the environment throughout their life. There are presented the most serious issues related to this topic, but also the problems that are not currently the focus of interest. Therefore, this thesis presents a comprehensive view of this issue and outlines some possible solutions that could be used in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectautomobilycs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectprovozcs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectlikvidacecs
dc.subjectecologyen
dc.subjectcarsen
dc.subjectproductionen
dc.subjectoperationen
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectdisposalen
dc.titleEkologie výroby, provozu a údržby automobilůcs
dc.title.alternativeEcology in Manufacturing, Operation and Maintenance of Automobilesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:17cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116857en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:28:50en
sync.item.modts2020.03.31 18:30:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZháňal, Luborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil odbornou komisi se svojí bakalářskou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následovala část, kdy byly zodpovězeny otázky oponenta uvedené v Oponentském posudku. Dále byly položeny otázky k bakalářské práci: - Z pohledu růstu počtu automobilů jste uvažoval i např. s budoucími trendy v podobě sdílení automobilů? - Proč vznikají vyšší emise při výrobě elektromobilů? - Můžete srovnat homologační jízdní cykly automobilů (NEDC, WLTP)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record