Show simple item record

Data Processing from Shock Dyno Damper Measurement

dc.contributor.advisorBlaťák, Ondřejcs
dc.contributor.authorVaněk, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:42Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:42Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVANĚK, V. Zpracování dat z měření tlumičů na tlumičovém dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117037cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176823
dc.description.abstractV první části se bakalářská práce zabývá problematikou tlumiče po teoretické stránce. V úvodu se zabývá přehledem používaných tlumičů, dále pak charakteristickými veličinami tlumičů, způsoby testování, a nakonec různými negativními ději a vlivy při chodu tlumiče. V druhé části se bakalářská práce zabývá analýzou konkrétního tlumiče, který byl testovaný na tlumičovém dynamometru MTS EMA-234 2K v dílně ÚADI. Pokusíme se popsat chování měřeného tlumiče, popřípadě předvídat vady tlumiče díky poznatků z teorie popsané v první části.cs
dc.description.abstractIn the first part the bachelor thesis deals with the issue of the damper on theoretical side. In the introduction there is a brief overview of the used dampers, furthermore the characteristic values of the dampers, testing methods, and finally the various negative events and influences during the operation of the damper. In the second part, the bachelor thesis deals with the analysis of a damper, which was tested on damper dynamometer MTS EMA-234 2K in ÚADI workshop. We will attempt to describe the behaviour of the measured damper or anticipate the damper defects due to the findings from the theory described in the first part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttlumičcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectlow speedcs
dc.subjecthigh speedcs
dc.subjectdefektcs
dc.subjectdamperen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectlow speeden
dc.subjecthigh speeden
dc.subjectdefecten
dc.titleZpracování dat z měření tlumičů na tlumičovém dynamometrucs
dc.title.alternativeData Processing from Shock Dyno Damper Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:24cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117037en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:07:50en
sync.item.modts2021.11.22 23:42:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVančura, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil odbornou komisi se svojí bakalářskou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následovala část, kdy byly zodpovězeny otázky oponenta uvedené v Oponentském posudku. Dále byly položeny otázky k bakalářské práci: - Co je to poměrný útlum a jaká je jednotka této veličiny? - Je rozdíl mezi poměrným útlumem a konstantou tlumení? - Co vyjadřuje kritické tlumení? - Jakým způsobem probíhalo experimentální měření tlumičů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record