Show simple item record

Measurement of selected components in flue gas

dc.contributor.advisorJecha, Davidcs
dc.contributor.authorStach, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:42Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:42Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSTACH, V. Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117043cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176825
dc.description.abstractTato práce se zabývá měřením vybraných složek ve spalinách, které vznikají při spalování odpadu. Uvádí předepsané horní limity a českou i evropskou legislativu, která reguluje a upravuje provoz spaloven odpadu. Práce se dělí na dvě části, první pojednává o vybraných složkách obecně, legislativě, limitech, měřících přístrojích a uplatňovaných metodách. Druhá část je věnována experimentálnímu měření na různých typech analyzátorů, popisu postupu měření a vyhodnocení výsledků.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on measurement of chosen components in flue gas, which originates during waste incineration. The thesis states ordered maximum limits and Czech as well as European legislation which controls and adjusts operation of waste incineration plants. This thesis is divided into two parts, first deals with legislation, chosen components generally, limits, analysers and used methods. The second part is devoted to experimental measurement using different types of analysers, description of measuring procedure and evaluation of results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEmise ve spalináchcs
dc.subjectměření emisícs
dc.subjectspalování odpaducs
dc.subjectanalýza plynucs
dc.subjectEmission in flue gasen
dc.subjectemission measurementen
dc.subjectwaste incinerationen
dc.subjectgas analysisen
dc.titleMěření koncentrací vybraných složek ve spalináchcs
dc.title.alternativeMeasurement of selected components in flue gasen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:20cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117043en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:09:45en
sync.item.modts2021.11.12 14:53:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBojanovský, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - analýza předmětného problému - představení různých analyzátorů spalin - představení praktických zkoušek - zhodnocení výsledků 2. Oponent přečetl posudek a dotazy. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: Definujte jednotky v uvedené tabulce a pro jaké zařízení se vztahuje. Definujte normální složení odpadního plynu. Vztáhněte vámi měřené látky z hlediska skleníkového efektu. Popište blíže vámi uvedený obrázek. 5. Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record