Show simple item record

Gasoline Particulate Filters

dc.contributor.advisorDundálek, Radimcs
dc.contributor.authorKadlček, Františekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:47Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKADLČEK, F. Filtry pevných částic pro zážehové pohonné jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176866
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o pevných částicích, jejich vzniku a škodlivosti, přičemž se zaměřuje na filtry, které tyto karcinogenní částice zachytávají z výfukových plynů vozidel. Práce taktéž uvádí emisní standardy, které ovlivňují požadavky na filtrační efektivitu zaří-zení. Dále jsou popsány funkce specifických součástí a vysvětlen princip regenerace filtru.cs
dc.description.abstractThis research deals with particulate matter, its origin and harmfulness, focusing on filters that trap these carcinogenic particles from exhaust gases. The work also lists emission stand-ards that affect the requirements for filtering efficiency of the equipment. Furthermore, the functions of specific components are described and the principle of filter regeneration is explained.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpevné částicecs
dc.subjectEURO normycs
dc.subjectGPFcs
dc.subjectkatalytická vrstvacs
dc.subjectregenerace filtrucs
dc.subjectparticulate matteren
dc.subjectEURO standardsen
dc.subjectGPFen
dc.subjectcatalytic layeren
dc.subjectfilter regenerationen
dc.titleFiltry pevných částic pro zážehové pohonné jednotkycs
dc.title.alternativeGasoline Particulate Filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:10cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:07:43en
sync.item.modts2021.11.12 17:41:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil skúšobnú komisiu s náplňou a výsledkami svojej záverečnej práce. Následne na to zodpovedal otázky oponenta. Ďalej odpovedal na dotazy od jednotlivých členov komisie: - Produkcia pevných častíc u elektromobilov. Existuje v prírode niečo, čo produkuje nebezpečné častice, tak ako spaľovacie motory. - Skúšky v reálnej prevádzke. Koľko skúšok sa vykonáva? Existuje pracovisko v Českej republike na jazdné cykly WLTP, RDE. - Riadenie elektromotoru cez turbo.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record