Show simple item record

Measurement of wear in shock absorber with magnetorheological fluid

dc.contributor.advisorRoupec, Jakubcs
dc.contributor.authorŽáček, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:54Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:54Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŽÁČEK, J. Měření opotřebení tlumiče s magnetoreologickou kapalinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176918
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem měření abrazivity magnetoreologických kapalin a jejich působení na tlumič kmitání. Dle současného poznání se abrazivita magnetoreologických kapalin měří mnoha způsoby. Pro tento test byla zvolena metoda pin on block, kdy se pin recipročně pohyboval po destičce z referenčního materiálu v lázní z magnetoreologické kapaliny. Výsledky ukázaly, ne moc spolehlivě, že životnost magnetoreologického tlumiče oproti klasickému tlumiči je přibližně 4x menší. Tato skutečnost může pomoci při konstrukci magnetoreologických tlumičů či vývoji nových magnetoreologických kapalin.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with measurement of abrasivity of magnetorheological fluids and its effect on hydraulic shock absorber. The abrasion could be measured and evaluated by many ways. The pin on block measurement method has been selected for this test. The pin was moving on a steel block while the whole system was surrounded by magnetorheological fluid. According to results, the lifetime of magnetorheological shock absorber is 4 times shorter than classical damper. Results of this thesis could be helpful in damper construction or in development of new magnetorheological fluids.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetoreologická kapalinacs
dc.subjecttlumičcs
dc.subjectabrazecs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjectMagnetorheological fluiden
dc.subjectshock absorberen
dc.subjectabrasionen
dc.subjectwearen
dc.titleMěření opotřebení tlumiče s magnetoreologickou kapalinoucs
dc.title.alternativeMeasurement of wear in shock absorber with magnetorheological fluiden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-21-14:47:25cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:07:42en
sync.item.modts2021.11.12 09:29:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStrecker, Zbyněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: Dotaz: 1)Z rešerže vyplývá, že na opotřebení resp. koeficient tření má vliv viskozita. V tabulkách 4-1 a 4-2 jsou porovnávány vlastnosti MR kapalin a referenčního oleje Paramo HM 32. U oleje HM 32 jsou ovšem uvedeny viskozity při jiných teplotách než u MR kapalin. Můžete porovnat viskozity u srovnávaných kapalin za stejných podmínek? - zodpovězeno 2)Výsledky neukazují jednoznačný trend opotřebení v závislosti na poměru železných částic. Proč nebyl proveden také test opotřebení pouze nosnou kapalinou? - zodpovězeno 3)V diskusi uvádíte, že tělo tlumiče s MR kapalinou by mělo mít čtvrtinovou životnost oproti tlumiči s hydraulickým olejem. Z obr.5-2 vyplývá, že hmotnostní úbytek je ale pouze poloviční. Jakým způsobem jste odvodil 4x sníženou životnost? – zodpovězeno Doc.Paloušek – v grafu je uvedena hloubka opotřebené drážky v mm? – zodpovězeno Doc.Vrbka - Zda byla provedena analýza částic, jak jsou tvarované, zoxidované? Jak jsou vyráběné – nezodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record