Show simple item record

Presses with direct drive of current production

dc.contributor.advisorOmes, Jiřísk
dc.contributor.authorBajdich, Matejsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:37:56Z
dc.date.available2019-06-14T11:37:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBAJDICH, M. Lisy s přímým pohonem současné produkce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117616cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176933
dc.description.abstractCieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej časti bakalárska práca nahliadne na základné informácie o mechanických lisoch, rozdelenia mechanických lisov a priblíži súčasný stav vybraných mechanických lisov s priamym pohonom na trhu. V druhej časti sa podľa zadaných parametrov práca venuje výpočtu a návrhu priameho a nepriameho pohonu. Pri návrhu priameho pohonu je vytvorený 3D model pohonu. K časti 3D modelu, konzoly na uchytenie servomotora k telesu lisu, sú priložené výrobné výkresy. Posledná časť práce sa venuje porovnaniu výsledkov z druhej časti práce, zhodnoteniu rozdielov priameho a nepriameho pohonu mechanických lisov vyplývajúcich z prvej časti práce. V neposlednom rade pohľadu autora pri porovnaní pohonov a predstave nasledujúceho vývinu technológie priameho pohonu pri použití v mechanických lisoch.sk
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyze to the issues of mechanical presses with direct drive, their comparison with mechanical presses driven with indirect drive and introduction of presses with direct of current production on the market. In the first part of bechalor's thesis, it looks at the basic information about mechanical presses, the division of mechanical presses and describes the current state of selected mechanical presses on the market. In the second part, the works deals with the calculation and design of direct and indirect drive according to given parameters. 3D model of drive is created from the design of direct drive. To the part of the 3D model, the brackets for attaching the servomotor to the press body, production drawnings are attached. The last part of the thesis deals with the comparison of results from the second part of the thesis, the evaluation of the diferences between the direct and indirect drive of the mechanical presses resulting from the first part of thesis. Last but not least the author's view when comparing the drives and the idea of the next development of the direct drive technology in mechanical presses.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpriamy pohonsk
dc.subjectTorque motorsk
dc.subjectservomotorsk
dc.subjectservo pohonsk
dc.subjectservo lissk
dc.subjectmechanický lissk
dc.subjectkľukový mechanizmussk
dc.subjectplanetová prevodovkask
dc.subjectdirect driveen
dc.subjectTorque motoren
dc.subjectservomotoren
dc.subjectservo driveen
dc.subjectservo pressen
dc.subjectmechanical pressen
dc.subjectcrank mechanismen
dc.subjectplanetary gearboxen
dc.titleLisy s přímým pohonem současné produkcesk
dc.title.alternativePresses with direct drive of current productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2020-05-27-18:57:00cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid117616en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.28 04:54:53en
sync.item.modts2020.05.28 04:12:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDokoupil, Vladimírsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace - Cíle - Mechanické lisy - rešerše - Pohony mechanických lisů - Nepřímé pohony - Napojení přímého pohonu na mechanizmus lisu - Klikové mechanické lisy - Porovnání vybraných lisů s přímým pohonem - Zadané schéma - Návrhy přímého a nepřímého pohonu Student seznámil členy komise s výsledky své práce. Otázky: - Jak dlouho působý u varianty 1 výkonová špička? - Jaký je čas pracovního cyklu? - Co je energeticky výhodnější/učinější, přímý vs nepřímí? Ztráty? - Jak byste vyráběl Vámi navrženou konzoli? Student odpověděl na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record