Show simple item record

Parameterization of electric appliances immunity curves to voltage dips and short interruptions

dc.contributor.advisorDrápela, Jiřícs
dc.contributor.authorŠlezingr, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:22:14Z
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠLEZINGR, J. Parametrizace mezních křivek odolnosti elektrických spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13037cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17733
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popsáním parametrů kriteriálních mezních křivek odolnosti jednofázových spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí. Mezní křivka je závislost nejmenší možné velikosti efektivní hodnoty napětí pro splnění daného kritéria funkce na době trvání napěťové události. Křivky odolnosti se liší pro každý elektrický spotřebič a v závislosti na velikosti a průběhu síťového napětí, zatížení zdroje a průběhu napěťové události. Cílem práce je navržení měřící metodiky a provedení parametrických měření kriteriálních mezních křivek odolnosti pro vybrané typy spotřebičů.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis work deal with diagnosis parameters immunity curves uniphase appliance on short - term voltage dips a interuption. Immunity curve is dependence smallest possible sizes RMS voltage for performance given to criteria function on time continuation voltage event. Curves of resistance is different for each electric appliance, and depending on the size and over-voltage network, the burden on resources and voltage during the event.. The goal of this work is to devise a methodology for measuring the implementation of parametric measurement limit curves of resistance for selected types of appliances.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectPokles napětícs
dc.subjectvýpadek napětícs
dc.subjectkriteriální mezní křivkacs
dc.subjectspínaný napájecí zdrojcs
dc.subjectVoltage dipsen
dc.subjectVoltage interruptionen
dc.subjectImmunity curveen
dc.subjectSwitch-mode power supplyen
dc.titleParametrizace mezních křivek odolnosti elektrických spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětícs
dc.title.alternativeParameterization of electric appliances immunity curves to voltage dips and short interruptionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-10-17:46:12cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13037en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:08:35en
sync.item.modts2021.11.22 23:49:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBok, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) Ing. Alexej Nováček (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record