Show simple item record

Hranice – redefinition of urban structure

dc.contributor.advisorForetník, Jancs
dc.contributor.authorVarmužová, Adélacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:39:30Z
dc.date.available2019-06-14T11:39:30Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVARMUŽOVÁ, A. Hranice – redefinice městské struktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other116254cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177378
dc.description.abstractKnihovnu na maloměstě si představuji tak trochu jako společenské centrum spíše než jako uzavřenou instituci. Měla by být chápána jako součást veřejného prostoru města, otevřené místo s kulturně - vzdělávacím a společenským životem. Mimo možnost soustředěného individuálního studování, by měla poskytnout prostor i ke skupinové práci a společenskému setkávání obyvatel. V takové knihovně se konají autorská čtení, přednášky a workshopy. Prostředí knihovny by mělo být příjemné a vhodné pro dlouhodobý pobyt s dostatkem denního světla a kontaktem s s exteriérem. Součástí je literární kavárna, bufet a možnost „venkovní čítárny“ pod širým nebem. Knihovna v Hranicích je navržená jako terasová s pochozími střechami. Budova vytváří propojení mezi parkem a třídou 1. máje. Knihovnou se dá projít z třídy do parku a naopak a to jak vnitřním prostorem knihovny tak venkovním po její střeše.cs
dc.description.abstractI think of a library in a small town as a social center rather than a closed institution. It should be seen as part of the public space of the city, an open place with a cultural - educational and social life. Apart from the possibility of concentrated individual study, it should also provide space for group work and social gathering of residents. Authors' readings, lectures and workshops are held in such a library. The library environment should be pleasant and suitable for a long stay with plenty of natural light and contact with the exterior. It includes a literary café, a buffet and an open-air reading room. The library in Hranice is designed as a terraced "house" with walking roofs. The building creates a link between the park and the street of 1. Máje. You can walk through the library from the street to park and vice versa, both through the interior of the library and outside on its roof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectparkcs
dc.subjectkříženícs
dc.subjectlibraryen
dc.subjectterraceen
dc.subjectparken
dc.subjectcrossingen
dc.titleHranice – redefinice městské strukturycs
dc.title.alternativeHranice – redefinition of urban structureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-28cs
dcterms.modified2019-05-29-07:36:25cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid116254en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:00:47en
sync.item.modts2020.03.31 00:26:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeVeselá, Markétacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) Ing. arch. Marek Kuchta (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Jan Hora (člen)cs
but.defence• Študenti spoločne predstavili analytickú časť, keďže riešili rovnaké mesto = Hranice -> ich navrhované projekty sa vzájomne doplňujú a vytvárajú celkový obraz o premene mesta, resp. obnove jeho lokalít a funkcií • Študent ďalej prezentoval samotný koncept práce, návrh, výkresovú a grafickú časť • Hlavná téma = knižnica • Odpoveď na otázku oponenta o 1- funkcie sa navzájom nevyučujú, ale dopĺňajú o 2- bol to zámer mať subtílnu konštrukciu a v exteriéri zelené plochy – dosiahnutý požadovaný efekt v interiéri aj exteriéri o 3- aby bol priestor čo najsvetlejší a najsubtílnejší • Porota otázky o Problematické akustické riešenie priestoru s oceľovými konštrukciami a množstvom odrazových plôch o Chýba výtvarné pojatie vnútorných priestorov + navigačný systém -> určite by boo súčasťou detailnejšieho riešenia priestoru o Vzduchotechnika? Mohla by využívať aj prirodzené vetranie vďaka prevýšeným priestorom -> strojovňa v spodnom podlaží + výduchy na streche schované v zelení o Plná stena na fasáde pri sklenených plochách? -> časť administratívy, mohlo to byť presklené • Študent reagoval na otázky veľmi dobre a pohotovo. Prezentácia bola na vynikajúcej úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record