Show simple item record

Spectram power distribution of radiant flux depending on supply voltage

dc.contributor.advisorDrápela, Jiřícs
dc.contributor.authorNovotný, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:22:14Z
dc.date.available2009-06-10cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, T. Změny spektra zářivého toku světelných zdrojů v závislosti na napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17738
dc.description.abstractDiplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části popisuje základní veličiny světelné techniky, základní principy přeměn elektrické energie na světelnou energii, zákony popisující teplotní záření a věnuje se charakteristice teplotních a výbojových světelných zdrojů, které jsou používány k všeobecnému osvětlování. Nakonec je v této části diplomové práce uvedena teoretická analýza vlivu napětí na parametry světelného toku světelných zdrojů. V druhé části se diplomová práce zabývá návrhem a sestavením měřicího pracoviště pro měření spektrálního vyzařování světelných zdrojů v závislosti na napájecím napětí a na závěr je provedeno vyhodnocení změn spektrálního vyzařování a dalších světelných parametrů při změnách napájecího napětí světelných zdrojů.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis consists of two parts. The first part describes base quantities of lighting engineering, basics of the electrical energy transformation to the light energy, laws of the thermal radiation and characteristics of incandescence and discharge light sources used for general illumination. This part concludes with a theoretical analysis of influence of power supply on the parameters of light source’s luminous flux. The second part of the thesis deals with the draft and configuration of a workplace for measuring spectral radiation of light sources depending on power supply. The last part of the thesis is created by the evaluation of spectral radiation and other light parameters changes according to the light source’s power supply changes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectsvětelná technikacs
dc.subjectzářivý tokcs
dc.subjectspektrumcs
dc.subjectsvětelný zdrojcs
dc.subjectsvětelný tokcs
dc.subjectteplotní světelný zdrojcs
dc.subjectvýbojový světelný zdrojcs
dc.subjectrelativní odchylkacs
dc.subjectlighting engineeringen
dc.subjectradiant fluxen
dc.subjectspectrumen
dc.subjectlight sourceen
dc.subjectluminous fluxen
dc.subjectincandescence light sourceen
dc.subjectdischarge light sourceen
dc.subjectrelative deviationen
dc.titleZměny spektra zářivého toku světelných zdrojů v závislosti na napětícs
dc.title.alternativeSpectram power distribution of radiant flux depending on supply voltageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:07cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:23:35en
sync.item.modts2020.04.01 03:44:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBaxant, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) Ing. Alexej Nováček (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record