Show simple item record

Adaptogens in the Shizandra chinensis plant

dc.contributor.advisorKotlík, Josefcs
dc.contributor.authorPospíchalová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:39:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:39:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOSPÍCHALOVÁ, L. Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other112392cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177407
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) rostliny Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny, její vlastnosti, výskyt a využití této rostliny. Dále je popsáno působení těchto adaptogenů na organismus a predikce možného využití v potravinových doplňcích. Také byly vytipovány vhodné regionální pěstební klimatické zóny. Experimentální část práce se zabývá extrakcí plodů a listů v rostlině Schisandra chinensis. Z extraktů listů byl dále stanoven obsah chlorofylu a, chlorofylu b pomocí UV – VIS spektrofotometrie, kdy bylo potvrzeno množství chlorofylu v poměru 3:1 pro rostliny v optimálních rostoucích podmínkách. Nakonec byl proměřen obsah adaptogenu schisandrinu A v sušených plodech s různou extrakcí pomocí HPLC. Ve všech plodech byl potvrzen schisandrin v odlišném množství.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with plant adaptogens (bioactive substances) in the plant Schisandra chinensis. The theoretical part is focused on characterization of the Schisandra genus, characterization of the Schisandra chinensis as a plant, its properties, occurrence and growing possibilities in the climate zone. Furthermore, The effects of these adaptogens on the organism and the prediction of possible use in food supplements are described. The experimental part deals with the extraction of fruits and leaves from plant Schisandra chinensis. Further, chlorophyll a, chlorophyll b in the leaves extract was determined by UV – VIS spectrophotometry, whereby the optimal amount 3:1 of chlorophyll was confirmed for the plants growing in optimal conditions. Finally, the concentration of the adaptogen schisandrin A in the dried fruits was from different kind of extraction measured by HPLC. In all fruits, schisandrin A was confirmed, but the amount is different in each sample.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSchisandra chinensiscs
dc.subjectextrakce dle Soxhletacs
dc.subjectchlorofylcs
dc.subjectschisandrin Acs
dc.subjectspektrofotometriecs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectSchisandra chinensisen
dc.subjectSoxhlet extractionen
dc.subjectchlorophyllen
dc.subjectschisandrin Aen
dc.subjectspectrophotometryen
dc.subjectHPLCen
dc.titleAdaptogeny v rostlině Shizandra chinensiscs
dc.title.alternativeAdaptogens in the Shizandra chinensis planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-29-08:21:55cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112392en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:08:53en
sync.item.modts2021.11.12 09:31:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePůčková, Helenacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval řešenou práci, její teoretická východiska a vlastní výsledky, zodpověděl dotazy položené oponentem a následně byly poleženy dotazy členů komise.Dzik: Jak hodnotíte možnosti pěstování klanoprašky v ČR?Diviš: Jak bylo postupováno při kalibraci? Jak byl připraven a změřen nulový vzorek?Márová: Jaká je role chlorofylu? Je to adaptogen? Jaké jsou biologické účinky schizandrinu? Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice a schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record