Show simple item record

Functional foams with densit ygradient

dc.contributor.advisorJančář, Josefen
dc.contributor.authorSvatík, Jurajen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:39:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:39:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSVATÍK, J. Funkční pěny s gradientem hustoty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other112884cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177410
dc.description.abstractVycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti umožňují použití lehčených materiálů jako strukturních prvků. V této práci je popsaná příprava gradientních porézních materiálů pomocí laminování a/nebo 3D tisku. Provedeny byly statické a dynamické mechanické testy na obou kvazi homogenních a gradientně porézních pěnách poskytující experimentální podklad pro hypotézu deformační odezvy plynoucí ze strukturní architektury. Data se interpretovala užitím zavedených teoretických modelů. Naše výsledky vedly k závěru, že tyto teoretické modely odvozené od pěn s pravidelnou strukturou není vhodné aplikovat pro pěny s gradientem porozity, protože prokazují podstatně lepší mechanické vlastnosti než homogenně porézní pěny.en
dc.description.abstractInspired by lightweight natural materials, cellular materials with gradient porosity are expected to possess mechanical properties superior to conventional polymer foams due to their specific structural architecture. These properties could allow use of the lightweight materials in structural components. In this thesis, preparation of the gradient cellular materials is investigated employing the laminating and/or 3D printing. Static and dynamic mechanical tests were performed on both quasi homogenous and gradient porosity foams providing experimental support for the hypothesis of structural architecture driven deformation response. Experimental data were interpreted using existing theoretical models. Our results led to a conclusion that the existing theoretical models derived for regularly structured foams are not valid for foams with gradient porosity exhibiting mechanical properties substantially better than the foams with homogenous porosity.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFunkční pěnyen
dc.subjectfunkční gradientní pěnyen
dc.subjectgradient porozityen
dc.subjectPMMAen
dc.subject3D tisken
dc.subjectFunctional foamscs
dc.subjectfunctionally graded foamscs
dc.subjectporosity gradientcs
dc.subjectPMMAcs
dc.subject3D printingcs
dc.titleFunkční pěny s gradientem hustotyen
dc.title.alternativeFunctional foams with densit ygradientcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-29-08:47:33cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112884en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:11:12en
sync.item.modts2021.11.12 10:48:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeFigalla, Silvestren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s teoretickými základy a cíli své diplomové práce a velmi srozumitelně přednesl výsledky, kterých dosáhl v experimentální části.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na její dotaz odpověděl správně a úplně.4. Diskuse: Členové komise vznesli několik přípomínek a otázek. Student výborně reagoval na všechny připomínky a prokázal velmi dobré znalosti řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record