Show simple item record

Preparation and expression of p53 protein isoforms using the GATEWAY expression system

dc.contributor.advisorBrázda, Václavsk
dc.contributor.authorWikarská, Monikask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:00Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationWIKARSKÁ, M. Příprava a exprese izoforem proteinu p53 pomocí GATEWAY expresního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177453
dc.description.abstractProduktom tumor-supresorového génu TP53 je proteín p53 a vďaka dvom promótorom a alternatívnemu zostrihu aj jeho 11 izoforiem skrátených z N- a/alebo C- terminálneho konca. Izoformy p53 sa nachádzajú v zdravom aj nádorovom tkanive a vo vzťahu k diagnostike, prognóze a liečbe rakoviny sú intenzívne študované. V tejto práci boli prostredníctvom LR reakcie Gateway systému klonovania pripravené expresné vektory kódujúce sekvencie izoforiem p53 určené na produkciu proteínov baktériami E.coli kmeňa BL-21. Na ich izoláciu afinitnou chromatografiou boli za rovnakým promótorom kódované spolu s dvoma fúznymi proteínmi, glutatión-S-transferázou a polyhistidínovou kotvou. Správnosť inzertov po homológnej rekombinácii bola overená Sangerovou sekvenáciou. Výsledky sekvenácie potvrdili úspešné naklonovanie izoforiem p53, 133p53, 160p53, p53 a 160p53 do expresného vektoru pDEST15-N6xHis-GST-GW-DEST. Proteín 160p53 bol exprimovaný v bunkách BL-21 a izolovaný prostredníctvom oboch značiek. Izoláciou prostredníctvom polyhistidínovej kotvy bola získaná vyššia koncentrácia proteínu ako izoláciou sprostredkovanou interakciou glutatión-S-transferázy.sk
dc.description.abstractThe TP53 gene can express protein p53 and 11 another isoform proteins N- and/or C-terminally truncated by using two promoters and alternative splicing. The p53 isoforms are found in both healthy and tumorous tissues, and are intensively studied in relation to cancer diagnosis, prognosis and treatment. In this work, the p53 isoforms were subcloned into expression vectors by LR reaction adapted from Gateway cloning system. The expression vectors were designed for protein production by bacteria E. coli strain BL-21. The constructs containing p53 isoforms were encoded together with two fusion proteins, glutathione-S-transferase and polyhistidine tag under the control of the same promotor for the affinity chromatography protein isolation. All the clones underwent Sanger sequencing for verification after homologous recombination. Sequencing confirmed the accuracy of the subcloned isoforms p53, 133p53, 160p53, p53 and 160p53 into an expression vector pDEST15-N6xHis-GST-GW-DEST. Protein 160p53 was expressed in BL-21 and isolated using both HIS and GST tag interacion. Isolation using HIS tag yielded in a higher protein concentration then the isolation mediated by the interaction of the glutathione-S-transferase.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectproteín p53sk
dc.subjectizoformy p53sk
dc.subjectgateway klonovaniesk
dc.subjectprotein p53en
dc.subjectisoforms p53en
dc.subjectgateway cloningen
dc.titlePříprava a exprese izoforem proteinu p53 pomocí GATEWAY expresního systémusk
dc.title.alternativePreparation and expression of p53 protein isoforms using the GATEWAY expression systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-05-17:35:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:08:42en
sync.item.modts2021.11.12 10:58:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.Diskuseprof. Márová: Proč jste byla ve své práci, s ohledem na provedení velkého množství analýz, při prezentování výsledků tak stručná? Je možné ve vaší práci nalézt i možné uplatnění v potravinářství? Můžete uvést jaká je přesně funkce proteinu p53. Jsou jeho jednotlivé izoformy různě účinné? Podařilo se vám exprimovat všechny izoformy proteinu p53?Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record