Show simple item record

Design of low voltage low power Op-Amp

dc.contributor.advisorKhateb, Fabiancs
dc.contributor.authorKužílek, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:27Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUŽÍLEK, J. Návrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40815cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1774
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá problémy návrhu a optimalizace operačního zesilovače s použitím modelů CMOS tranzistorů. Základním zaměřením práce je navržení obvodu vhodného pro nízkonapěťové aplikace s nízkým příkonem. Navržený obvod skládající se z pod-obvodů, z nichž každý musím pracovat v požadovaném napěťovém rozsahu. Podrobným návrhem vstupních a výstupních stupňů dosáhneme rozsahu typu rail-to-rail při minimálním klidovém proudu.cs
dc.description.abstractThis work deals with issues of design and optimize of an operational amplifiers using CMOS transistor models. The main focus of work is to propose a circuit suitable for low voltage applications with low power. The proposed circuit consists of sub-circuits, each of which must operate in the desired voltage range. Detailed design of input and output stages will reach range of rail-to-rail type with a minimum quiescent current.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOperační zesilovačcs
dc.subjecttechnologie CMOScs
dc.subjectnízké napájecí napětícs
dc.subjectnízký příkoncs
dc.subjectrail-to-railcs
dc.subjectOperational amplifieren
dc.subjectCMOSen
dc.subjectlow voltageen
dc.subjectlow poweren
dc.subjectrail-to-railen
dc.titleNávrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonemcs
dc.title.alternativeDesign of low voltage low power Op-Ampen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:32cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40815en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:11:59en
sync.item.modts2021.11.12 15:36:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHáze, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent Bc. Jakub Kužílek seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Návrh operačního zesilovače s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem Odpověděl na otázky oponenta - 1.) Proč jste zvolil rozměry tranzistorů pro OZ takové, jaké jste zvolil - viz obr. 42 a následující? Určil jste je výpočtem nebo jak? 2.) U obr. 43 bych uvítal fázovou charakteristiku. Jak vypadá fázová charakteristika pro příslušný obvod? 3.) Jakým způsobem jste zjišťoval hodnotu vstupní napěťové nesymetrie a rychlost přeběhu? Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record