Show simple item record

Application for Real-Time Dual-Channel Analysis of Electroacoustic System

dc.contributor.advisorSchimmel, Jiřícs
dc.contributor.authorBača, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBAČA, P. Aplikace pro dvoukanálovou analýzu elektroakustického systému v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118148cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177561
dc.description.abstractDiplomová práce nese teoretický podklad pro realizaci zadané aplikace. Mimo jiné se diskutuje problematika Fourierovy transformace, výpočtu funkce frekvenční odezvy a jsou rozebrány pojmy koherence, impulsní odezva a skupinové zpoždění. Použití aplikace je vneseno do kontextu praxe zvukového inženýra. Je popsána realizace nástroje v prostředí MatLab. Následně se práce zabývá testováním aplikace, zobrazuje a komentuje její výstupy.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis contains the theory for realization of the researched software. Besides other, it describes Fourier transform, frequency response function, coherence, impulse response and group delay. Real life application of the software is discussed. Software is invented in the MatLab environment. Further, thesis provides testing of the software and shows its commented outcomes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdvoukanálová Fourierova transformacecs
dc.subjectkoherencecs
dc.subjectMatLabcs
dc.subjectspektrumcs
dc.subjectdual-channel Fourier transformen
dc.subjectcoherenceen
dc.subjectMatLaben
dc.subjectspectrumen
dc.titleAplikace pro dvoukanálovou analýzu elektroakustického systému v reálném časecs
dc.title.alternativeApplication for Real-Time Dual-Channel Analysis of Electroacoustic Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-13:19:36cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118148en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:11:04en
sync.item.modts2021.11.12 17:23:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Definujte prosím přesně Vámi použité pojmy amplituda, spektrum, frekvenční odezva a výkonové spektrum. V souvislosti s tím vysvětlete zejména druhou větu „Fourierovou transformací signálu se získá vektor komplexních koeficientů, který má shodnou délku s délkou transformovaného signálu. Jejich absoultní hodnotou lze získat spektrum signálu, imaginární část koeficientu určuje fázi daného vzorku.“ cit. str. 14. - Student odpověděl částečně správně na otázku. Jaké je správné české odborné názvosloví Vámi používaných pojmů - autospektrum, křížové spektrum a křížová korelace, jaký je mezi nimi rozdíl? - Student správně odpověděl na otázku. Vysvětlete důvod, proč není možná plnohodnotná funkcionalita systému v reálném čase, tedy bez časové omezenosti doby analýzy. - Student dostatečně vysvětlil otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record