Show simple item record

Analysis of Expressive Music Performance using Digital Signal Processing Methods

dc.contributor.advisorSmékal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorIštvánek, Matějcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationIŠTVÁNEK, M. Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118155cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177568
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá metodami detekce not a tempa v hudebních signálech pomocí specifických metod číslicového zpracování. Rozebírá a popisuje danou problematiku jak z hudební, tak z technické stránky. Nejprve je testováno několik implementací využívajících různá programovací prostředí, poté je vybrán fungující systém s nejvyšší přesností detekce a s nastavitelnými parametry, který je následně použit pro testování funkčnosti na zvolené referenční databázi. Je vytvořena také nástavba uvedeného algoritmu pomocí aplikace Teagerova-Kaiserova energetického operátoru ve fázi předzpracování signálu. Rozdíl v přesnosti obou systémů je porovnán – operátor v průměru zvýšil přesnost detekce globálního tempa i časových pozic jednotlivých dob. Nakonec je analyzován druhý dataset obsahující 33 různých interpretací první věty skladby Bedřicha Smetany Smyčcový kvartet No. 1 e moll „Z mého života“. Výsledky ukazují, že průměrné tempo celé první věty skladby se v závislosti na pozdějším roku vzniku nahrávky mírně zmenšuje.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with methods of the onset and tempo detection in audio signals using specific techniques of digital processing. It analyzes and describes the issue from both the musical and the technical side. First, several implementations using different programming environments are tested. The system with the highest detection accuracy and adjustable parameters is selected, which is then used to test functionality on the reference database. Then, an extension of the algorithm based on the Teager-Kaiser energy operator in the preprocessing stage is created. The difference in accuracy of both systems is compared – the operator has on average increased the accuracy of detection of a global tempo and inter-beat intervals. Finally, a second dataset containing 33 different interpretations of the first movement of Bedřich Smetana’s composition, String Quartet No. 1 in E minor "From My Life". The results show that the average tempo of the entire first movement of the song slightly decreases depending on the later year of the recording.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza audio signálůcs
dc.subjectdetekce tónůcs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectonsetcs
dc.subjectsystém sledování rytmucs
dc.subjectTeagerův-Kaiserův energetický operátorcs
dc.subjecttempocs
dc.subjectzpracování digitálních signálů.cs
dc.subjectAudio signal analysisen
dc.subjectbeat tracking systemen
dc.subjectdigital signal processingen
dc.subjectinterpretationen
dc.subjectonseten
dc.subjectTeager-Kaiser energy operatoren
dc.subjecttempoen
dc.subjecttone detection.en
dc.titleAnalýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálucs
dc.title.alternativeAnalysis of Expressive Music Performance using Digital Signal Processing Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-13:19:37cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118155en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:11:43en
sync.item.modts2021.11.12 12:31:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMekyska, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. František Rund, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Jaká je přesnost odhadu průměrného tempa ve vaší práci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record