Show simple item record

Application for geolocation databases

dc.contributor.advisorKomosný, Dancs
dc.contributor.authorKlíma, Oldřichcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:37Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:37Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKLÍMA, O. Aplikace pro geolokační databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177605
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi pro přesnější určení geografické polohy zadané IP adresy pomocí kombinace odhadů údajů získaných z geolokačních databází. V první části dochází k seznámení s problematikou na teoretické úrovni. Jsou popsány možnosti identifikace síťového zařízení, jeho geografické lokalizace a principy funkce geolokačních databází. Po rozebrání teoretické části problematiky je popsán původní stav aplikace pro geolokační databáze. V další části dochází k představení nové aplikace, která původní aplikaci ip2geotools využívá jako knihovnu. Zhotovený program umožňuje pomocí tří implementovaných metod kombinace výsledků (na základě průměru, mediánu a shlukové analýzy algoritmem K-Means) vypočítat odhad fyzické polohy IP adresy. Aplikace je doplněna o konzolové rozhraní a vizualizaci geografických dat na mapě. V poslední části je provedena validace přesnosti výpočetních metod a detailní analýza dat, na základě množiny IP adres se známou geografickou polohou služby RIPE Atlas.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with possibilities for more precise determination of geographical position of given IP address by combination of estimates of data obtained from geolocation databases. The first part introduces the issue on theoretical level. Possibilities of network device identification, its geographical location and principles of geolocation databases are described here. After analyzing the theoretical part of this issue, the current state of application for geolocation databases is described. The next section introduces a new application which uses original software ip2geotools as a library. Using the three implemented methods for combining results (based on average, median, and cluster analysis by K-Means algorithm), the new program allows to estimate the physical location of IP address. The app is complemented with console interface and geographic data visualization on the map. In the last part, the accuracy of computational methods is validated and a detailed statistical analysis of data obtained by performing a calculation over a set of IP addresses with known geographical location of the RIPE Atlas service is performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGeolokacecs
dc.subjectInternetcs
dc.subjectIPv4 adresacs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectGeolocationen
dc.subjectInterneten
dc.subjectIPv4 addressen
dc.subjectPythonen
dc.titleAplikace pro geolokační databázecs
dc.title.alternativeApplication for geolocation databasesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-13:46:20cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:11:06en
sync.item.modts2021.11.12 17:07:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurget, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dejdar (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record