Show simple item record

Multimedia Player for iOS

dc.contributor.advisorGrabovský, Štěpáncs
dc.contributor.authorSingh, Kevincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSINGH, K. Multimediální přehrávač pro iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118222cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177625
dc.description.abstractDiplomová práce „Multimediální přehrávač pro iOS“ se zabývá popisem video formátů HLS, MP4, MPEG Transport Stream a DASH. Dále pokračuje zabezpečeným obsahem DRM, reklamami VAST a analytickým nástrojem Google Analytics. V rámci této práce vznikla knihovna v jazyce Swift, jenž tvoří samotný přehrávač. Tento přehrávač umožňuje kromě interaktivního přehrávání videa také zobrazení reklam, titulek, změnu kvality přehrávání, přehrávání AirPlay či stažení obsahu pro offline přehrávání. Funkcionalita pro přehrávání zabezpečeného obsahu nemohlo být dokončeno, neboť vývojáři byl odmítnut přístup k produkčnímu SDK Fairplay ze stary majitele. Vznikla také testovací aplikace, jenž tuto knihovnu v sobě implementuje a dokazuje tak funkčnost vyvíjených funkcionalit.cs
dc.description.abstractDiploma work „Multimedia player for iOS“ deals with the description of the video formats such as HLS, MP4, MPEG Transport Stream, and Dash. Next, it continues with protected content DRM, VAST advertisements and analytics tool called Google Analytics. During compilation of this diploma work was created a framework in programming language Swift. This framework is basically a player, that besides playing Interactive videos is able to show ads, subtitles, can change the video quality, AirPlay and download the content for offline playing. A feature to play a protected content could not be done as a developer's request for a product deployment SDK Fairplay was refused from an SDK owner. A testing app was also created that implements developed a framework and prove the functionality of the developed functions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectiOScs
dc.subjectSwiftcs
dc.subjectpřehrávačcs
dc.subjectmultimediálnícs
dc.subjectHLScs
dc.subjectMP4cs
dc.subjectDRMcs
dc.subjectVASTcs
dc.subjectvideocs
dc.subjectframeworkcs
dc.subjectstahovánícs
dc.subjecttitulkycs
dc.subjectAirPlaycs
dc.subjectkvalita videacs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectiPhonecs
dc.subjectiOSen
dc.subjectSwiften
dc.subjectplayeren
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectHLSen
dc.subjectMP4en
dc.subjectDRMen
dc.subjectVASTen
dc.subjectvideoen
dc.subjectframeworken
dc.subjectdownloadingen
dc.subjectsubtitlesen
dc.subjectAirPlayen
dc.subjectvideo qualityen
dc.subjectappen
dc.subjectiPhoneen
dc.titleMultimediální přehrávač pro iOScs
dc.title.alternativeMultimedia Player for iOSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-13:46:22cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118222en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:18:30en
sync.item.modts2021.11.12 14:49:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČíka, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivan Baroňák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil magisterskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Uveďte, z jakého důvodu jste aplikaci nenahrál do obchodu AppStore a neotestoval jste DRM.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record