Show simple item record

High-throughput organoid analysis platform for biomedical applications

dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorRoček, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationROČEK, V. Vysoce propustný systém pro analýzu organoidů v biomedicínských aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118369cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177659
dc.description.abstractV posledních letech se dostává do popředí zájmu využití tzv. 3D kultur a organoidů jako modelových systémů pro translační a preklinický výzkum, zejména pro potřeby testování nových druhů léčiv. Standartní přístupy studia zahrnují jak invazivní přístupy biochemické či molekulárně biologické analýzy, tak i neinvazivní metody optické. Mezi základní optické metody, užívané ke studiu organoidů patří zejména různé mikroskopické techniky, které poskytují detailní informace o struktuře, ale jsou náročné časově i na experimentální vybavení. Pro rozsáhlejší studie by byl výhodný systém automatické analýzy, umožňující testování velkého počtu vzorků. Tato práce je zaměřena na vývoj zařízení pro vysoce propustnou automatickou analýzu organoidních struktur na bázi mikrotitračních destiček pro biomedicínské aplikace. Je provedena literární rešerše neinvazivních optických metod, vhodných pro analýzu 3D buněčných kultur a organoidů. Jsou diskutovány nutné úpravy existující platformy na fenotypizaci řas. Dále pak je navržen experiment za účelem otestování funkčnosti takto upraveného systému. Praktické využití v klinické praxi je otestováno navrženým experimentem reakce sferoidů na vybraná cytostatika. V diskuzi jsou rozebrány dosažené výsledky a poznatky celé práce jsou shrnuty v závěru.cs
dc.description.abstractNowadays, the organoids structures has become more popular as suitable model systems for clinical research, particularly for development of new medication and drug screening. The standard study approaches include invazive biochemical or molecular-biology analysis as well as non-invasive optical approaches. Among optical methods, various microscopy techniques can give a very detailed information about the structure of organoids. However, the microscopy is time consuming as well as it puts a great demand on instrumentation. Therefore, the microscopy is not suitable for high content analysis of multiple samples. This work is focused on the development of the device and experimental technique for high-throughput screenings of organoids structures for biomedical applications based on microtitrate plates. Literatre search for non-invasive optical methods, suitable for analysis of organoid structures. The necessary adjustements of existing system for algae phenotypization are discussed. An experiment was made to test functionality of designed system. Practical use for clinical use is tested by the experiment of spheroids reaction to selected cytostatics. The results and findings are discussed in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganoidcs
dc.subjectVysoce propustný screeningcs
dc.subjectMikrotitrační destičkycs
dc.subjectFenotypizacecs
dc.subjectFluorCamcs
dc.subjectmCherrycs
dc.subjectOrganoiden
dc.subjectHigh – throughput screeningen
dc.subjectMicrotier plateen
dc.subjectPhenotypizationen
dc.subjectFluorCamen
dc.subjectmCherryen
dc.titleVysoce propustný systém pro analýzu organoidů v biomedicínských aplikacíchcs
dc.title.alternativeHigh-throughput organoid analysis platform for biomedical applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-06-16:02:50cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118369en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:10:58en
sync.item.modts2021.11.12 11:03:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChmelíková, Larisacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen) Doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra jaký byl cíl modifikace přístroje. Uprovoval jste také inkubační box. V čem spočívala úprava přístroje. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record