Show simple item record

Topological optimization in technical practice

dc.contributor.advisorVyroubal, Petrcs
dc.contributor.authorMazoch, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:41:55Z
dc.date.available2019-06-14T11:41:55Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMAZOCH, J. Topologické optimalizace v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119336cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177753
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou 3D tisku a využití topologické optimalizace pro úpravu tvaru 3D tisknutého výrobku. První část této práce obecně popisuje subtraktivní technologii výroby, konkrétně CNC obráběcí stroje, a aditivní technologii výroby, kterou využívá 3D tisk. Druhá část této práce popisuje topologickou optimalizací jako takovou a konkrétní metody, které jsou při topologické optimalizaci využívány. Ve třetí a ve čtvrté části této práce jsou představeny moduly topologické optimalizace softwarů Ansys a SolidWorks. V páté části této práce jsou možnosti topologické optimalizace 3D tisknutého výrobku demonstrovány na konkrétních příkladných provedeních designového osvětlení a nosníku.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with an issue of 3D printing and of using a topological optimization for editing a shape of a 3D printed product. First part of this thesis provides a general description of a subtractive manufacturing technology, specifically its use in CNC milling machines, and of an additive manufacturing technology which is used in 3D printing. Second part of this thesis describes the topological optimization per se and specific methods which are used in the topological optimization. In the third and the fourth part of this thesis, topological optimization modules of software Ansys and SolidWorks are described. In the fifth part of this thesis, the topological optimization capabilities for 3D printed product on a specific embodiments of a design lightning and a cross-beam are demonstrated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTopologická optimalizacecs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectaditivní technologie výroby.cs
dc.subjectTopological optimizationen
dc.subject3D printingen
dc.subjectadditive manufacturing.en
dc.titleTopologické optimalizace v technické praxics
dc.title.alternativeTopological optimization in technical practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-13:05:45cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119336en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:13:02en
sync.item.modts2021.11.12 19:01:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaxa, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record