Show simple item record

MEMS based energy harvesting

dc.contributor.advisorGablech, Imrichcs
dc.contributor.authorKlempa, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:41:58Z
dc.date.available2019-06-14T11:41:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKLEMPA, J. Sběr energie pomocí MEMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119417cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177771
dc.description.abstractTato práce se věnuje metodám sběru volné energie z prostředí kolem nás. V první části jsou popsány základní principy přeměny volné energie na energii elektrickou. Navazující část pojednává o piezoelektřině a piezoelektrických materiálech. Převážná většina popisovaných materiálů nachází uplatnění ve výrobě mikrolektromechanických struktur. Další oddíl je věnován literárnímu průzkumu již navržených a vyrobených piezoelektrických energetických harvesterů. Navazující část práce se věnuje simulacím navržených struktur v programu ANSYS® Workbench. Následuje část s popisem výroby struktur a finální část se zabývá jejich charakterizací z hlediska generovaného výkonu.cs
dc.description.abstractThis work is dedicated to principles of energy harvesting or scavenging from free energy around us. Energy harvesting principles are described in the first part. Following chapter is devoted to description of piezoelectricity and piezoelectric materials. Next part researches already reported results on piezoelectric energy harvesters. Following chapter shows simulations on designed structures in ANSYS® Workbench. Next the fabrication of the structures is described. Measurement are made regarding to maximum generated power.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnergetický harvestingcs
dc.subjectMEMScs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectpiezoelektřinacs
dc.subjectANSYS Workbenchcs
dc.subjectvýrobní technologiecs
dc.subjectEnergy harvestingen
dc.subjectMEMSen
dc.subjectvibrationsen
dc.subjectpiezoelectricityen
dc.subjectANSYS Workbenchen
dc.subjectfabrication technologiesen
dc.titleSběr energie pomocí MEMScs
dc.title.alternativeMEMS based energy harvestingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-07:41:01cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119417en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:57:54en
sync.item.modts2020.04.26 04:14:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePrášek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise. Předseda komise i členové dodávájí doporučení týkající se formální stránky práce a schémat zapojení. Je možné harvestery řadit paralelně a zvýšit tím výkon ? Proč jsou piezoměniče vhodné pro harvestování ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record