Show simple item record

Methods of Planning and Managing the Overhead of the Selected Component

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorNováčková, Evacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁČKOVÁ, E. Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116041cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177867
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem navržené změny na hospodaření společnosti. Práce také obsahuje teoretické poznatky k zpracovávaným oblastem.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis is focused on overhead costs and calculation of the selected product. There are hourly rates, a proposal for a new updated calculation and steps leading to this update. It deals with possible benefits and the impact of the proposed change on the company's performance. The thesis also contains theoretical knowledge of the processed areas.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectkalkulace nákladůcs
dc.subjectkalkulační vzoreccs
dc.subjecthodinová sazbacs
dc.subjectrežijní nákladycs
dc.subjectcalculationen
dc.subjectcostingen
dc.subjectcalculation formulaen
dc.subjecthourly rateen
dc.subjectoverhead costsen
dc.titleMetody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponentycs
dc.title.alternativeMethods of Planning and Managing the Overhead of the Selected Componenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116041en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:34:00en
sync.item.modts2020.03.30 20:30:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: zodpovězeno Ing. Tesař: Jak klasifikujeme tento výrobek pomocí BCG matice, zodpovězeno Otázky komise: Luňáček, Ph.D.: Specifikujte blíže firmu, zodpovězeno Luňáček, Ph.D.: Jak vysvětlíte zvýšení tržeb, zodpovězeno Ing. Tesař: Kde jsou zobrazeny přesně náklady, v které účtové třídě, zodpovězeno Bumberová, Ph.D.: Graf ohledně srovnání vývoje režijních nákladů, kde je rozdíl v šíři nákladů, nepřemýšlela jste o možnosti snížení nákladů v této oblasti, zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record