Show simple item record

Lean Manufacturing and its Implementation

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKuthanová, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUTHANOVÁ, D. Štíhlá výroba a její implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116111cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177871
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou štíhlé výroby ve vybrané společnosti. Analytická část zahrnuje představení společnosti a analýzu současného stavu s využitím nástrojů štíhlé výroby k optimalizaci materiálových toků. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje cíle a metodiku, následují teoretická východiska práce a analýza současného stavu společnosti. Závěrečná část zahrnuje návrhy možných řešení vedoucích k eliminaci či zlepšení zjištěných problémů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the problematics of lean production in a selected company. The analytical part includes the introduction of the company and the analysis of the current state with using lean manufacturing tools to optimize material flows. The thesis is divided into four parts. The first part describes the objectives and methodology, followed by the theoretical basis of the work and analysis of the current state of the company. The final part includes suggestions of possible solutions leading to elimination or improvement of identified problems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠtíhlá výrobacs
dc.subjectMapa toku hodnotcs
dc.subjectABC-XYZ analýzacs
dc.subjectZlepšování procesůcs
dc.subjectLean manufacturingen
dc.subjectValue stream mapen
dc.subjectABC-XYZ analysisen
dc.subjectProcess improvementen
dc.titleŠtíhlá výroba a její implementacecs
dc.title.alternativeLean Manufacturing and its Implementationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116111en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:15:42en
sync.item.modts2021.11.12 17:58:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovotná,, Karincs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - odpovězeno Ing. Hanušová - Proč nepopisujete SWOT analýzu v teoretické části, když ji používáte v analytické části? - odpovězeno Ing. Hanušová - Ve které části práce uvádíte vnější faktory SWOT analýzy? - odpovězeno Ing. Hanušová - Proč v teoretické části práce neuvádíte metody identifikace a klasifikace rizik? - odpovězeno Ing. Hanušová - Proč jste zvolila pro hodnocení rizik metodu RIPRAN? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová - Kde v teorii popisujete Paretovy analýzy? - odpovězeno Ing. Karpeta - Jakým způsobem byste ověřila, že navržené řešení je funkční? - odpovězeno Ing. Karpeta - Existuje metoda, která je schopna ověřit, že je Váš výpočet správný? - odpovězeno Ing. Karpeta - Jak přesvědčíte manažera společnosti, že má investovat do Vašich návrhu a jaké budou ekonomické přínosy Vašich návrhů? - odpovězeno doc. Škapa - Co je hlavním cílem Vaší diplomové práce? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record