Show simple item record

Internal Communication in a Chosen Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorBurianová, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBURIANOVÁ, J. Interní komunikace ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116272cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177873
dc.description.abstractV mé diplomové práci se zabývám zhodnocením interní komunikace ve společnosti Česká spořitelna. V první části práce zaměřené na teorii, zdůrazňuji důležitost kvalitního fungování interní komunikace a důsledky jejích nedostatků. Tyto poznatky uplatňuji i v praktické části, kterou navíc doplňuji o charakteristiku společnosti Česká spořitelna a důležité milníky vzniku interní komunikace ve společnosti. V analytické části zjišťuji spokojenost zaměstnanců s aktuální situací. Práce představuje návrhy sloužící ke zjednodušení předávání zpráv a vyhnutí se přebytečnému zahlcení informacemi, které nejsou pro všechny zaměstnance relevantní.cs
dc.description.abstractMy diploma thesis deals with the evaluation of internal communication in Česká spořitelna. The first part of my work is focused on theory, emphasizing the importance of good functioning internal communication and the consequences of its deficiencies. I also apply this knowledge in the practical part, which is supplemented by the characteristics of Česká spořitelna and the important milestones of the origin of internal communication in the company. In the analytical part, I investigate the employees' satisfaction with the current situation. The paper presents proposals on how to simplify message sharing and avoid the overloading of information that is not relevant to all employees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInterní komunikacecs
dc.subjectkrizová komunikacecs
dc.subjectinformacecs
dc.subjecthotlinecs
dc.subjectInternal communicationen
dc.subjectcrisis communicationen
dc.subjectinformationen
dc.subjecthotlineen
dc.titleInterní komunikace ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeInternal Communication in a Chosen Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116272en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:17:06en
sync.item.modts2021.11.12 19:36:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBrunová, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Holek - Vysvětlete výpočet mzdových nákladů. - zodpovězeno Ing. Milichovský - Jak byl stanoven základní soubor a výběr vzorku pri kvantitativním výzkumu? - zodpovězeno doc. Žižlavský - Jsou představené návrhy zaměřeny na konkrétní pobočku? Kolik bylo respondentů výzkumu? Pro kolik uživatelů jsou návrhy určeny? Jaká je využitelnost vaši návrhů pro celou firmu? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record