Show simple item record

Proposal of quality system in B-projekting Ltd.

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorKostková, Adrianacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:02Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:02Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOSTKOVÁ, A. Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other10627cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1778
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována v souladu se zadáním formulovaným VUT Brno FP z 19/2007. Na základě analýzy současného stavu u B –projekting, spol. s.r.o., Zlín, s využitím nejnovějších poznatků, trendů, zkušeností a požadavků zákazníků a firemní praxe je navržena strategie společnosti zohledňující hlavní proudy a trendy v oblasti QMS/EMS a HSMS. Tato strategie řeší především otázky spojené se zavedením a certifikací systému BOZP a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:1999, systém řízení bezpečnosti informací a koncepci integrovaného systému přípravy a realizace projektů.cs
dc.description.abstractThe graduation theses are elaborated in compliance with the assignment formulated by the VUT Brno FP from 19/2007. A company's strategy, taking into account the mainstreams and trends in the sphere of QMS/EMS and HSMS, has been proposed on the basis of the analysis of the present state of B-projekting, spol.s.r.o. Zlín, with utilization of the latest knowledge, trends, experiences, klient requirements and corporate practise. The strategy solves, above all, the questions connected with the work safety and health protection at work implementation and certification systém according to OHSAS 18001:1999, hereafter the information safety management systém and a conception of the project preparation and implemantation integreated systém.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSystém řízení jakosti Integrované řízení jakosti Systém environmentálního managementu Systém řízení zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při prácics
dc.subjectQMS – Quality Management System TQM – Total Quality Management EMS – Environmental Management System HSMS –Health and Safety Management Systemen
dc.titleNávrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o.cs
dc.title.alternativeProposal of quality system in B-projekting Ltd.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-30cs
dcterms.modified2008-02-01-12:32:56cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid10627en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:14:41en
sync.item.modts2021.11.12 19:45:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBlaha, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jindřich Dušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record