Show simple item record

Proposals of the number of complaints reduction in the construction company

dc.contributor.advisorBartes, Františeksk
dc.contributor.authorDžanajová, Patríciask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDŽANAJOVÁ, P. Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118966cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177968
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá analýzou vzniku reklamácií v stavebnej spoločnosti, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu striech. Analýza je vykonaná porovnaním stanovených postupov a ich skutočného prevedenia. Na základe zistených nedostatkov z analytickej časti sú doporučené návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie spoločnosti.sk
dc.description.abstractThis master thesis put its focus on analysis that is based on the creation of complaints in the filed of the construction company that has been used for this research. The researched company core business activities lie in the construction and reconstruction of the roofs. This analysis is based on the comparison of already established procedures and consequently their actual execution. The shortcomings that were found in the analytical part of this research papers, will be used as suggestions that ought to improve the current situation of the researched company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrekonštrukciask
dc.subjectreklamáciesk
dc.subjectkvalitask
dc.subjectnástroje akostisk
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectcomplaintsen
dc.subjectqualityen
dc.subjectinstruments of qualityen
dc.titleNávrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnostisk
dc.title.alternativeProposals of the number of complaints reduction in the construction companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118966en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:14:45en
sync.item.modts2021.11.12 10:51:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVidecká, Zdeňkask
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nepoloženo. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Výtky k citacím. Málo informačních zdrojů diplomové práce. Teoretická rešerše - výtka. Dotaz: Znáte systém EMAS? Veřejné zakázky a malý podnik. Vyjmenujete úskalí? RNDr. Petr Střelec: Dotaz - Kvalita/nekvalita - jak to ovlivňuje zákazníka? doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Výtka: teoretická část na hranici obhajitelnosti. Dotaz ohledně veřejných zakázek na Slovensku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record