Show simple item record

Lean Manufacturing and its Implementation

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKolárovcová, Petracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOLÁROVCOVÁ, P. Štíhlá výroba a její implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177975
dc.description.abstractDiplomové práce je zaměřena na implementaci podmínek štíhlé výroby do sta-vu výrobního procesu ve vybrané firmě, analyzovat a nalézt úzká místa. Cílem práce je odstranění prostojů výrobního procesu k zajištění štíhlých podmínek vybraného úseku při zavedení nového produktu a při nové vybavenosti praco-viště. První část práce je věnována literární rešerši a zabývá teoretickou přípravou, porozumění problematiky výrobního procesu, štíhlé výroby a jejími metodami. Druhá část se zabývá analýzou výroby konkrétního produktu a jednotlivými vý-robními operacemi, aplikací metod štíhlé výroby a návrhy nového uspořádání pracoviště.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the implementation of lean production con-ditions into the production process of the selected company, analyze and find bottleneck. Aim of thesis is to eliminate the downtime of the production pro-cess to provide lean conditions for the selected section when introducing a new product and new facilities at the worplace. First part of thesis is devoted to literature review and dealingwith teheoteri-calpreparation, understanding principles and methods of lean production. Second part is dealing with analyzing production processes of product and in-dividual production operations, application of lean production methods and proposals for a new organization of the workplace.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýrobní procescs
dc.subjectštíhlá výrobycs
dc.subjectmapování toku hodnotcs
dc.subjectManufacturing processen
dc.subjectlean productionen
dc.subjectvalue stream mappingen
dc.titleŠtíhlá výroba a její implementacecs
dc.title.alternativeLean Manufacturing and its Implementationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:08:59en
sync.item.modts2021.11.12 08:16:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHložek, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - zodpovězeno prof. Jurová - Jakého charakteru jsou přínosy vašich návrhů z hlediska štíhlé výroby? - zodpovězeno Ing. Trnavský - Dokážete kvalifikovaně odhadnout, o kolik vaše přínosy sníží celkovou cenu produktu a jak to zvýší celkovou nasaditelnost produktu do podniků? - zodpovězeno doc. Šimberová - Máte tady spoustu obrázků a tabulek, ale nemáte tady zdroje. Proč? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Z pohledu výrobního procesu, který jste tady představila, jaká je variantnost výroby? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Jak se ten výrobní program mění v čase? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Ten vybraný typ materiálu, jaký objem produkce a prodejů zastává v rámci celkového prodeje společnosti procentuálně? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record