Show simple item record

Assessment of the Economic Situation in Selected Corporation and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorTříletá, Jaroslavacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:20Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:20Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTŘÍLETÁ, J. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119490cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177986
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace podnikatelského subjektu ITMS plast s.r.o., který se zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu. Vybranými metodami je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a také finanční situace podniku. Výsledkem práce je stanovení doporučení a návrhů ke zlepšení ekonomické situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the analysis of the economic situation of the business entity ITMS plast s.r.o., which deals with the production and distribution plastics products. The selected methods evaluate external and internal environment as well as the financial situation of company. The result of the thesis is the identification of recommendations and suggestions for improvement economic situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectmodel 7Scs
dc.subjectKralickův Quicktestcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter´s five forces modelen
dc.subjectmodel 7Sen
dc.subjectKralicek Quicktesten
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectproduction companyen
dc.titleHodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of the Economic Situation in Selected Corporation and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:41cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119490en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:31:50en
sync.item.modts2020.03.30 14:31:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.František Janáč, Ph.D.cs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno Ing. Gláserová - Která česká právní norma upravuje členění podniku dle velikosti a jaké je dané členění? - částečně zodpovězeno. Ing. Gláserová - Připomínky k použitým pojmům v diplomové práci a ke tvrzením uvedeným v závěru práce. Ing. Beranová - Jakým způsobem lze zvýšit tržní podíl analyzované společnosti? - částečně zodpovězeno. Ing. Beranová - Z jakých zdrojů společnost v roce 2016 pokryla neuhrazenou ztrátu? - částečně zodpovězeno. Připomínky ke správnosti výkazů zveřejněných v příloze práce. doc. Brychta - Jaký je podíl tržeb ze zahraničí na celkovém objemu tržeb? - zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record