Show simple item record

Project Proposal to Streamline a Production Process

dc.contributor.advisorJuřica, Pavelcs
dc.contributor.authorNeckařová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNECKAŘOVÁ, I. Návrh projektu na zefektivnění výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119515cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177995
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá projektem na zefektivnění výrobního procesu navržením montážní linky do výroby skleněných dveří. Cílem projektu je zvýšení produktivity procesu vzhledem k narůstající poptávce zákazníků po výrobcích. Proces výroby je zanalyzován mapováním hodnotového toku a pomocí metod průmyslového inženýrství a štíhlé výroby je navrhnuto vhodné řešení. Pro zajištění úspěšné realizace projektu jsou využity nástroje a metody projektového řízení. Součástí projektu je i ekonomické zhodnocení investice.cs
dc.description.abstractThe master thesis concerns a project to streamline the production process by designing an assembly line to produce glass doors. The aim of the project is to increase the productivity due to the increasing demand of customers for products. The production process is analysed by mapping the value stream and finding a suitable solution using industrial engineering and lean manufacturing methods. In order to ensure successful project implementation project management tools and methods are used. The project also includes economic evaluation of the investment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůmyslové inženýrstvícs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectmapování hodnotového tokucs
dc.subjectvýrobní linkacs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectIndustrial engineeringen
dc.subjectLean manufacturingen
dc.subjectValue stream mappingen
dc.subjectassembly lineen
dc.subjectprojecten
dc.titleNávrh projektu na zefektivnění výrobního procesucs
dc.title.alternativeProject Proposal to Streamline a Production Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119515en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:02en
sync.item.modts2020.03.31 22:36:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselý, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Baťka - Kolik má firma zaměstnanců? - odpovězeno Ing. Baťka - K čemu se vztahují produktivní a neproduktivní časy? - odpovězeno Ing. Baťka - Jak firma sleduje rozpracovanost? - odpovězeno Ing. Baťka - Při Vašich návrzích jste vycházela ze zakázek na rok nebo na delší dobu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record