Show simple item record

Efficiency Improvement of Company Process by Using Project Management Tools

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkacs
dc.contributor.authorDoležel, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:58Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDOLEŽEL, P. Zefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119913cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178097
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice zefektivnění náborového procesu ve společnosti využívající pro vývoj svých produktů agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část práce se věnuje popisu klasických a agilních metod, a podrobnému popisu metodiky Scrum a Kanban a jejich použití pro náborové aktivity. Dále je provedena analýza současného stavu společnosti se zaměřením na HR oddělení a na návrhu řešení pro nalezené problémycs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a type of efficiency improvement of the hiring process in a company, where agile methods are used for the development of its software products. The theoretical part describes specification of traditional and agile methods, and a profound description of the Scrum and Kanban methods and the use of agile methods for hiring activities. In the following part, there is issued an analysis of the current situation in the company oriented to HR department and suggesting possible solutions for discovered problems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectagilní metodycs
dc.subjectScrumcs
dc.subjectKanbancs
dc.subjectHRcs
dc.subjectnáborový procescs
dc.subjectproject managementen
dc.subjectagile methodsen
dc.subjectScrumen
dc.subjectKanbanen
dc.subjectHRen
dc.subjecthiring processen
dc.titleZefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízenícs
dc.title.alternativeEfficiency Improvement of Company Process by Using Project Management Toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:27cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119913en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:17:25en
sync.item.modts2021.11.12 16:34:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoskočil, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Luhan - Zvažoval jste nějaký aspekt bezpečnosti při shromaďování dat o zaměstnancích? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record