Show simple item record

Business Plan Proposal for a Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorTrtík, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:05Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:05Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTRTÍK, L. Návrh podnikatelského plánu pro vznik společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178132
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro podnik rozvoz rychlého občerstvení. Teoretická část práce vychází z odborné literatury. Analytická část se zabývá převážně analýzou prostředí. Ve vlastním návrhu řešení je pak zpracovaný samotný podnikatelský pláncs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the creation of proposal of business plan for fast food delivery business. The theoretical part of the work is based on literature. The analytical part focuses mainly on the analysis of the environment. In own proposal is processed the business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectrychlé občerstvenícs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectfast fooden
dc.titleNávrh podnikatelského plánu pro vznik společnostics
dc.title.alternativeBusiness Plan Proposal for a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-09-12-10:43:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:55en
sync.item.modts2020.03.31 13:36:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeGattermayerová, Kateřinacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: zodpovězeno Otázky komise: Ing. Tesař: Jak je myšleno, že nový podnik je zároveň silnou i slabou stránkou? zodpovězeno s velkými výhradami Ing. Tesař: Nakreslete graficky bod zvratu?zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Ve které části figuruje SWOT analýza? Jakou analýzou jste analyzoval silné a slabé stránky? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Co můžeme zhodnotit na začátku podnikání? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Proč používáte analýzu 4P? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Patří růst příjmu obyvatel do sociálních faktorů? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Jak jste vymezil spádovou oblast? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Jak jste stanovil procentuální nárůst ve všech třech variantách? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: S kým jste dělal konkurenční benchmarking? Jak velké jsou to podniky? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Jakou vybíráte strategii pro prosazení na trhu? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Co je výstupem SWOT analýzy? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Jaké jsou finanční zdroje krytí ztráty? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Proč jste si vybral právní formu s.r.o.? zodpovězeno s velkými výhradami Bumberová, Ph.D.: Kdo z vás má výuční či rekvalifikační kurz pro provoz? zodpovězeno s velkými výhradamics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record