Останні додані

  • Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem. 

    Písaříková, Jana
    Dizertační práce se zabývá rolí archivů a jejich využitím v kurátorské a umělecké praxi s důrazem na oblast performance art. U vybraných (převážně) mezinárodních osobních a institucionálních archivů analyzuje proces jejich ...
  • VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

    Šebánek, Jan
    Cílem této disertační práce je definovat dopad technologie Rapid Prototyping z hlediska tvůrčího potenciálu, které používání této technologie představuje zejména pro sochařství a architekturu. Rapid Prototyping je nadřazeným ...