Show simple item record

The Business Plan for Establishing a Ladie's Fitness Center in Hodonín

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorChludilová, Adrianacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:56:01Z
dc.date.available2019-06-14T11:56:01Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCHLUDILOVÁ, A. Podnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118020cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178284
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení fitness centra určeného pro ženy ve městě Hodonín. Teoretická část popisuje teoretické východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským plánem a jeho strukturou včetně popisu použitých analyticko-výzkumných metod a nástrojů. Analytická část práce obsahuje výstupy z provedených analýz a výzkumu, na jejíž základě je následně zvolena vhodná strategie pro začínající podnik. Návrhová část práce vypracovává již konkrétní částí podnikatelský plánu v návaznosti na zvolenou strategii tak, aby byl plán realizovatelný a životaschopný.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with processing of a business plan for establishing fitness centre designed for women in Hodonín. The theoretical part describes the theoretical bases related to the idea of business and market, business plan and its structure, including a description of used analytical research methods and tools. The analytical part of the thesis contains outputs from the analyzes and research carried out, on the basis of which a suitable strategy for the start-up company is subsquently selected. The design part of the thesis elaborates a specific part of the business plan in connection with the chosen strategy so that the plan is feasible and viable.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectfitness centrumcs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectfitness centreen
dc.subjectanalysis of environmenten
dc.subjectmarketing researchen
dc.titlePodnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníněcs
dc.title.alternativeThe Business Plan for Establishing a Ladie's Fitness Center in Hodonínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-15:44:28cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118020en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:56:00en
sync.item.modts2019.06.06 16:23:34en
dc.contributor.refereeMěchurová, Jitkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record