Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the selected Company

dc.contributor.advisorPoláček, Tomášsk
dc.contributor.authorŠišmišová, Zorask
dc.date.accessioned2019-06-20T08:11:22Z
dc.date.available2019-06-20T08:11:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠIŠMIŠOVÁ, Z. Hodnocení finanční situace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115858cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178499
dc.description.abstractBakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Teoretická časť popisuje vybrané ukazovatele finančnej analýzy, analýzy SWOT, SLEPT, 7S a Porterovu analýzu a niektoré bonitné a bankrotné modely. V druhej, praktickej, časti je predstavená samotná spoločnosť, uvedené výpočty jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy, vypracované ostatné analýzy a ich celkové výsledky a zhodnotenie. Návrhy na úpravu a zlepšenie súčasného stavu spoločnosti sú predmetom poslednej časti práce.sk
dc.description.abstractBachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company called Eurosat CS, spol. s r.o. during the years from 2013 to 2017 using indicators of financial analysis. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part describes selected indicators of financial analysis, SWOT, SLEPT, 7S and Porter’s analysis and some of bankruptcy and non-bankruptcy models. Selected company, calculations of various indicators of financial analysis, other analyses and final results and summaries are mentioned in the second, practical part. The last part includes suggestions for improvement of the current status of the company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinančná analýzask
dc.subjectukazovatelesk
dc.subjectúčtovné výkazysk
dc.subjecthodnotenie spoločnostisk
dc.subjectmodelsk
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectevaluation of companyen
dc.subjectmodelen
dc.titleHodnocení finanční situace vybrané společnostisk
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:25cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid115858en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:56:21en
sync.item.modts2021.11.10 14:03:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoudelková, Petrask
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázka Ing. Hornungová: Můžete blíže upřesnit jakým, způsobem má být upravena kapitálová struktura společnosti v závěrečné práci? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Luhan: Byly provedeny kalkulace v rámci marketingové koncepce společnosti? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record